خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
قبولی تضمینی در کنکور با نرم افزار تقویت حافظه

ممجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت ام بی ای MBA
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

تاریخ | نحوه‌ | زمان | پرینت کارت | شرکت در آزمون | مقاطع | دوره‌های فراگیر | دانشگاه پیام نور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ، نحوه پرینت کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1390 و تاریخ برگزاری آزمون مذکور

ضمن آرزوی موفقیت برای خواهران و برادران داوطلبی که در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 1390 ثبت‌نام نموده‌اند بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون کارشناسی پیوسته در صبح روز جمعه 30/10/1390 و آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در بعدازظهر روز جمعه 30/10/90 در 175 شهرستان مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. ‌ضمناً آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته فقط در مراکز استان برگزار می گردد. کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه  27/10/1390 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون مقاطع دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور 

کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 27/10/1390 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان به شرح جدول شماره 2 می‌باشد، فقط داوطلبان مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته به منظور رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون بایستی به باجه رفع نقص کارت مستقر در مرکز استان مراجعه نمایند. (طبق جدول شماره 2)

ج- داوطلبان مقطع کارشناسی چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 14، 15 و 19 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، عنوان دیپلم، معدل کتبی دیپلم، سال اخذ مدرک دیپلم، فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل، سهمیه کارمندی، شهرستان محل اشتغال و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 10 و 13 (جنس، دین و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با قیافه وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عکس به حوزه رفع نقص برای اصلاح کارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

د- داوطلبان مقطع کاردانی به کارشناسی چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12و 15 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کاردانی، سهمیه‌ کارمندی و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه (واقع در مرکز استان) مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با قیافه وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عکس به حوزه رفع نقص برای اصلاح کارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.
ه‍ ـ  داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 13 و 16 (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره‌شناسنامه، کد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کارشناسی، معدل مقطع کاردانی «مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته»، سهمیه کارمندی و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب)کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 29/10/90 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای 3 و 8 (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 28/10/90 لغایت روز پنجشنبه 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با قیافه وی مغایرت داشته باشد لازم است داوطلب همراه با دو قطعه عکس به حوزه رفع نقص برای اصلاح کارت، در تاریخ مقرر مراجعه نماید. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است.

تذکر:
1ـ  چنانچه داوطلبان هر یک از مقاطع دوره‌های فراگیر فوق‌الذکر مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه  کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به این ترتیب عمل نماید:
1-1-کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا 1/11/90 به سایت اینترنتی ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه نمایند. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد.
2-1-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1-1 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط مراجعه نمایند. تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات ایندسته از داوطلبان ازطریق ارگان مربوطه حداکثر تا تاریخ 1/11/90 در اختیار سازمان سنجش قرار گیرد در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نمی‌باشد.
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، فاقد عکس، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می باشد ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون،  2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
3- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد  ضروری است  از روز چهار‌شنبه 28/10/90 الی روز پنج‌شنبه مورخ 29/10/90 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند وموضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.
4ـ داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی سایت قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

و‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار  الزامی است.
2-  درهای ورودی ِحوزه های امتحانی نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت و سی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون  نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح‌) آغاز می‌گردد. همچنین درهای ورودی حوزه‌های امتحانی نوبت بعدازظهر راس ساعت 00/14 بسته خواهد شد و لذا داوطلبان لازم است نیم ساعت قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند، شروع فرآیند آزمون در بعد از ظهر رأس ساعت 30/14 (دو و نیم بعد از ظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب،  هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند « ز » آمده است، رفتار خواهد شد.

ز‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
ه‍ – دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍ )، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
در خاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید که‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال‌ 1390 همه‌ روزه‌ بجز ایام تعطیل و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  99-88923595 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور سال‌  1390) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند

 جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی در صبح جمعه 30/10/90 و مقطع کارشناسی ارشد در عصر جمعه 30/10/90 دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام
نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان
در تقاضانامه ثبت نام
آذربایجان شرقی(10)
تبریز(1012)
تبریز (1012)،آذرشهر (1001)، اسکو (1005)،اهر (1006)، کلیبر (1026)، ورزقان (1038)،هریس (1040)
بستان آباد (1009)
بستان آباد (1009)، سراب (1017)
مراغه (1028)
مراغه (1028)،بناب (1010)،عجب شیر (1023)، ملکان (1032)
میانه (1036)
میانه (1036)،چاراویماق (1016)،هشترود (1041)
مرند(1029)
مرند (1029) ، جلفا(1014)، شبستر (1021)
آذربایجان غربی(11)
ارومیه (1104)
ارومیه(1104)
بوکان(1109)
بوکان(1109)
پیرانشهر(1113)
پیرانشهر(1113)، اشنویه (1106)، سردشت (1124)
سلماس(1127)
سلماس(1127)
مهاباد(1135)
مهاباد(1135)
نقده (1140)
نقده (1140)
خوی (1123)
خوی(1123)، پلدشت(1111)، چالدران (1117)، چایپاره (1119)، شوط(1131)، ماکو (1133)
میاندوآب (1138)
میاندوآب(1138)
شاهین دژ (1129)
شاهین دژ(1129)، تکاب (1115)
اردبیل(12)
اردبیل (1202)
اردبیل(1202)، سرعین(1201)، خلخال (1211)، کوثر(1213)، نمین(1222)، نیر (1225)
گرمی (1215)
گرمی (1215)، پارس آباد(1208)، بیله سوار (1205)
مشکین شهر(1219)
مشکین شهر (1219)
اصفهان (13)
اصفهان (1310)
اصفهان (1310)، خمینی شهر (1317)، فلاورجان (1329)
نائین (1341)
نائین (1341)، خور و بیابانک(1340)، اردستان (1304)
شاهین شهر و میمه (1322)
شاهین شهر و میمه (1322)
برخوار(1312)
برخوار(1312)
شهرضا (1324)
شهرضا (1324)، سمیرم(1320)، دهاقان(1321)
لنجان (1336)
لنجان (1336)
مبارکه (1338)
مبارکه (1338)
کاشان(1332)
کاشان (1332)، نطنز(1345)
آران و بیدگل (1302)
آران و بیدگل (1302)
نجف آباد (1342)
نجف آباد(1342)، تیران و کرون (1314)، چادگان (1316)
فریدون شهر(1327)
فریدون شهر(1327) ، فریدن (1326)
گلپایگان (1334‌)
گلپایگان(1334)، خوانسار(1318)
البرز(40)
ساوجبلاغ (4003)
ساوجبلاغ(4003)، طالقان (4005)
نظرآباد(4010)
نظرآباد(4010)
کرج (4008)
کرج (4008)
ایلام(14)
ایلام (1405)
ایلام(1405)، ایوان (1407)، شیروان و چرداول (1415)، مهران (1418)، ملکشاهی (1419)
دره شهر (1410)
دره شهر(1410)، دهلران (1412)
آبدانان(1403)
آبدانان(1403)
بوشهر (15)
جم (1506)
جم (1506)
دشتستان (1511)
دشتستان (1511)
گناوه (1522)
گناوه (1522)، دیلم (1518)
بوشهر (1502)
بوشهر (1502)، تنگستان (1504)، دشتی(1514)
کنگان (1520)
کنگان (1520)، دیر(1516)
تذکر مهم : محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در عصر روز جمعه فقط در مراکز استانها می باشد.
ادامه جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی در صبح جمعه 30/10/90 و مقطع کارشناسی ارشد در عصر جمعه 30/10/90 دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام
نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان
در تقاضانامه ثبت نام
تهران(16)
اسلام شهر(1602)
اسلام شهر(1602)
پاکدشت (1604)
پاکدشت (1604)
دماوند (1609)
دماوند (1609)، فیروزکوه (1627)
رباط کریم(1612)
رباط کریم(1612)
ری(1615)
ری(1615)
شمیرانات (1620)
شمیرانات (1620)
شهریار(1624)
شهریار(1624)، قدس (1623)
ملارد(1625)
ملارد(1625)
ورامین(1636)
ورامین(1636)
تهران(1607)
تهران(1607) بجز شمیرانات (1620)
چهار محال وبختیاری(17)
بروجن(1705)
بروجن(1705)، اردل (1701)
لردگان(1717)
لردگان(1717)
شهرکرد(1709)
شهرکرد(1709)
فارسان(1710)
فارسان(1710)، کوهرنگ(1712)، کیار(1713)
خراسان جنوبی(18)
بیرجند(1802)
بیرجند(1802)، درمیان(1805)، سربیشه(1808)، نهبندان(1818)
فردوس (1811)
فردوس (1811)، سرایان(1807)، بشرویه(1810)
قائنات(1815)
قائنات (1815)
خراسان رضوی(19)
تربت حیدریه(1922)
تربت حیدریه(1922)، بردسکن(1905)، زاوه(1920)، خلیل آباد(1930)، خواف(1934)، رشتخوار(1940)، کاشمر(1953)، مه ولات(1962)
گناباد (1957)
گناباد(1957)، بجستان (1901)
تایباد (1909)
تایباد (1909)، باخرز (1908)، تربت جام (1916)
سبزوار(1945)
سبزوار(1945)، جغتای(1923)، جوین(1926)
قوچان(1951)
قوچان(1951)، درگز(1937)، کلات (1955)
مشهد(1960)
مشهد(1960)، چناران (1928)، فریمان (1949)
سرخس(1947)
سرخس(1947)
نیشابور(1965)
نیشابور (1965)، تخت جلگه (1912)، بینالود (1906)
خراسان شمالی(20)
بجنورد (2005)
بجنورد (2005)، جاجرم (2008)، گرمه (2017)
اسفراین (2002)
اسفراین (2002)
شیروان (2011)
شیروان (2011)، فاروج (2013)
مانه و سملقان (2016)
مانه و سملقان (2016)
خوزستان(21)
آبادان(2102)
آبادان(2102)
اهواز(2112)
اهواز(2112)، باوی (2110)
بندرماهشهر(2120)
بندرماهشهر(2120)، هندیجان(2150)،
دزفول(2129)
دزفول(2129)
اندیمشک(2109)
اندیمشک(2109)
ایذه (2115)
ایذه (2115)، باغ ملک (2117)
بهبهان (2124)
بهبهان (2124)
خرمشهر (2125)
خرمشهر (2125)
دشت آزادگان (2131)
دشت آزادگان (2131)،هویزه (2151)
رامهرمز (2134)
رامهرمز (2134)،هفتگل (2148)
رامشیر (2132)
رامشیر (2132)، امیدیه (2104)
شادگان (2135)
شادگان (2135)
شوش (2138)
شوش (2138)
شوشتر(2140)
شوشتر(2140)
گتوند(2142)
گتوند(2142)، لالی(2144)
مسجد سلیمان (2146)
مسجد سلیمان (2146)، اندیکا (2107)
تذکر مهم : محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در عصر روز جمعه فقط در مراکز استانها می باشد.
ادامه جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی در صبح جمعه 30/10/90 و مقطع کارشناسی ارشد در عصر جمعه 30/10/90 دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام
نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان
در تقاضانامه ثبت نام
زنجان(22)
زنجان(2212)
زنجان (2212)، ایجرود(2204)، خرمدره(2209)، طارم (2214)، ماه نشان (2216)
ابهر(2202)
ابهر(2202)
خدابنده(2208)
خدابنده(2208)
سمنان(23)
سمنان(2304)
سمنان(2304)، گرمسار(2311)، مهدی شهر(2313)
شاهرود(2307)
شاهرود(2307)، دامغان(2302)
سیستان وبلوچستان(24)
ایرانشهر(2403)
ایرانشهر(2403)، دلگان(2411)، سرباز(2429)، زابلی (2416)
چابهار(2406)
چابهار(2406)، کنارک(2433)، نیک شهر(2440)
خاش(2408)
خاش (2408)
زابل(2414)
زابل(2414)، زهک(2422)، هیرمند(2435)
زاهدان(2418)
زاهدان(2418)
سراوان(2425)
سراوان(2425)، سیب سوران(2430)
فارس(25)
شیراز(2536)
شیراز(2536)، آباده(2501)، اقلید(2507)،‌َبوانات(2509)، ‌خرم‌بید(2516)،‌ سروستان(2531)
فسا(2541)
فسا(2541)، استهبان(2504)، نی ریز(2576)
کازرون(2551)
کازرون(2551)
جهرم (2515)
جهرم (2515)، قیروکارزین (2546)
داراب (2522)
داراب (2522)، زرین دشت (2526)
سپیدان (2528)
سپیدان (2528)
فیروزآباد(2543)
فیروزآباد (2543)، فراشبند(2538)
لارستان (2558)
لارستان (2558)،خنج (2519)،گراش (2557)
لامرد (2561)
لامرد (2561)، مهر (2571)
مرودشت (2565)
مرودشت (2565)،ارسنجان (2502)، پاسارگاد (2510)
ممسنی (2568)
ممسنی (2568)، رستم (2524)
قزوین (26)
البرز(2604)
البرز(2604)، آبیک (2602)
بوئین زهرا (2610)
بوئین زهرا (2610)
تاکستان (2614)
تاکستان (2614)
قزوین(2619)
قزوین(2619)
قم (27)
قم(2704)
کلیه داوطلبان شهرستانهای استان
کردستان(28)
سقز(2817)
سقز(2817) ، دیواندره(2812)
بانه(2802)
بانه(2802)
سنندج(2819)
سنندج(2819)
بیجار (2807)
بیجار(2807)، دهگلان(2809) ، قروه(2822)
کامیاران(2823)
کامیاران(2823)
مریوان(2827)
مریوان(2827)، سروآباد(2814)
کرمان(29)
بم(2908)
بم(2908)، فهرج(2907)، ریگان(2923)
جیرفت(2912)
جیرفت(2912)، رودبار جنوب(2921)، عنبرآباد(2932)
کهنوج (2944)
کهنوج(2944)، قلعه گنج(2934)، منوجان(2946)
رفسنجان(2918)
رفسنجان(2918)، انار(2915) ، شهربابک(2929)
سیرجان(2927)
سیرجان(2927)
بافت (2903)
بافت(2903)، رابر(2902)
کرمان (2940)
کرمان (2940)، بردسیر (2905)
زرند(2924)
زرند (2924)، راور (2914)، کوهبنان (2942)
کرمانشاه(30)
سرپل ذهاب(3014)
سرپل ذهاب(3014)، قصرشیرین(3020)، گیلانغرب(3027) ، دالاهو(3011)
اسلام آباد غرب(3002)
اسلام آباد غرب(3002)
کرمانشاه(3024)
کرمانشاه(3024)
کنگاور(3025)
کنگاور(3025)، سنقر(3016)، صحنه(3018)، هرسین (3029)
پاوه (3004)
پاوه(3004)، ثلاث باباجانی(3007)، جوانرود(3009)، روانسر(3013)
کهگیلویه وبویراحمد
(31)
بویراحمد(یاسوج)(3103)
بویراحمد(3103)، دنا(3108)
گچساران (3116)
گچساران (3116)، باشت (3115)
کهگیلویه (3114)
کهگیلویه(3114)، بهمئی(3105)، چرام(3110)
تذکر مهم : محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در عصر روز جمعه فقط در مراکز استانها می باشد.
ادامه جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی در صبح جمعه 30/10/90 و مقطع کارشناسی ارشد در عصر جمعه 30/10/90 دانشگاه پیام نوربراساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت نام
نام استان
شهرستان محل برگزاری آزمون و هم چنین رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
شهرستان محل اقامت فعلی داوطلبان براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان
در تقاضانامه ثبت نام
 
گلستان(32)
گرگان(3217)
گرگان(3217)، آق قلا(3203)، بندرگز(3205)، گمیشان(3207)، ترکمن(3208)،کردکوی(3213)
 
 علی آباد(3212)
علی آباد(3212)، آزادشهر(3202)، رامیان (3210)
 
گنبدکاووس(3219)
گنبدکاووس(3219)، کلاله(3215)، مراوه تپه(3221)، گالیکش(3222)، مینودشت(3223)
 
گیلان(33)
بندرانزلی (3307)
بندرانزلی (3307)، رضوانشهر (3315)
 
رشت (3313)
رشت (3313)
 
صومعه سرا(3329)
صومعه سرا (3329)، شفت (3327)، فومن (3336) ، ماسال (3343)
 
رودبار(3319)
رودبار (3319)
 
طوالش (3334)
طوالش (3334)، آستارا (3302)
 
رودسر (3323)
رودسر (3323)، املش (3306)
 
لاهیجان (3338)
لاهیجان (3338)، آستانه اشرفیه (3304)، سیاهکل (3325)
 
لنگرود (3341)
لنگرود (3341)
 
لرستان(34)
پلدختر (3408)
پلدختر (3408)
بروجرد(3407)
بروجرد(3407)
الیگودرز (3405)
الیگودرز(3405)، ازنا(3402)
دلفان (3415)
دلفان (3415)
خرم آباد(3413)
خرم آباد(3413)، دوره (3418)
دورد (3417)
دورد (3417)
کوهدشت(3427)
کوهدشت(3427)
سلسله (3422)
سلسله (3422)
مازندران(35)
بابل (3509)
بابل(3509)،بابلسر(3512)، آمل(3503)، فریدونکنار(3532)، محمودآباد(3538)
بهشهر(3513)
بهشهر(3513)،گلوگاه(3536)
ساری(3527)
ساری(3527) جویبار(3520) ، نکا(3539)
نور(3543)
نور(3543) ، نوشهر(3545) ، چالوس(3522)، رامسر(3523)، عباس آباد(3516) ، تنکابن(3517)
قائم شهر(3534 )
قائم شهر(3534 )، سوادکوه(3530)
مرکزی(36)
ساوه (3613)
ساوه (3613)، زرندیه (3612) ، آشتیان (3603)، تفرش (3605)
اراک(3602)
اراک(3602) ، خمین (3607) ، خنداب (3609) ، شازند(3617)، کمیجان (3618)
 محلات (3620)
 محلات (3620) ، دلیجان (3610)
هرمزگان(37)
بندرعباس(3709)
بندرعباس(3709)، ابوموسی(3702)، حاجی آباد(3720)، خمیر(3722)
بندرلنگه(3712)
بندرلنگه(3712)، بستک(3705)، پارسیان(3714)
میناب(3734)
میناب(3734)، بشاگرد(3715)، جاسک(3717)، رودان(3726)،سیر یک(3728)
قشم(3730)
قشم(3730)
همدان(38)
ملایر(3816)،
ملایر(3816)، تویسرکان(3806)
نهاوند(3820)
نهاوند(3820)
همدان(3823)
همدان (3823)، بهار (3804)، رزن(3809)، فامنین (3822)
اسدآباد (3801)
اسدآباد (3801)
کبودرآهنگ (3812)
کبودرآهنگ (3812)
یزد(39)
یزد(3920)
یزد (3920)، تفت (3908)، صدوق (3913)، مهریز (3917)
طبس (3916)
طبس (3916)
خاتم (3910)
خاتم (3910)، ابرکوه (3902)
بافق (3907)
بافق (3907)، بهاباد (3906)
اردکان (3905)
اردکان (3905)، میبد (3918)
تذکر مهم : محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در عصر روز جمعه فقط در مراکز استانها می باشد.
جدول شماره 2- شهرستان و نشانی محل رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه پیام نور
نام استان
شهرستان محل رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
آذربایجان شرقی(10)
تبریز
تبریز- خیابان مشروطه – نبش خیابان شهید بهشتی – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
بستان آباد
بستان آباد – شهرک ولیعصر- دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد
مراغه
مراغه – بالاتر از میدان مجلس- جنب هلال احمر دانشگاه پیام نور مراغه
میانه
میانه – خیابان شهید نیکنامی جنوبی – دانشگاه پیام نور میانه
مرند
مرند- جاده قدیم مرند- بالاتر از مهمانسرای بزرگ پیام نور مرند
آذربایجان غربی(11)
ارومیه
ارومیه ـ انتهای خیابان 8 شهریور – دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
بوکان
بوکان ـ بلوار دانشگاه تپه علی آباد- دانشگاه پیام نور مرکز بوکان
پیرانشهر
پیرانشهر ـ خیابان امام – خیابان دانشگاه – جنب منبع آب – دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر
سلماس
سلماس ـ خیابان چمران جنوبی – تقاطع خیابان شهدا جنب تالار لاوان – دانشگاه پیام نور واحد سلماس
مهاباد
مهاباد ـ ابتدای بلوار شهید شهریکندی – دانشگا ه پیام نور مرکز مهاباد
نقده
نقده ـ خیابان دانشگاه- دانشگاه پیام نور مرکز نقده
خوی
خوی ـ خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز خوی
میاندوآب
میاندوآب ـ انتهای بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب
شاهین دژ
شاهین‌دژ ـ انتهای بلوار رسالت اول خروجی شاهین به تکاب – دانشگا ه پیام نور مرکز شاهین دژ
اردبیل(12)
اردبیل
اردبیل- خیابان دانشگاه – جنب مجتمع شررابیل  ـ دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
گرمی
گرمی – بلوار شهید نوری- جنب بیمارستان ولایت – دانشگاه پیام نور گرمی
مشکین شهر
مشکین شهر – خیابان سعیدی – بلوار علامه جعفری ـ دانشگاه پیام نور مرکز مشکین‌شهر
اصفهان (13)
اصفهان
اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان
نائین
نائین – بلوار امام رضا(ع) – جنب اداره هواشناسی – دانشگاه پیام نور
شاهین شهر و میمه
شاهین شهر – خیابان امام خمینی – خیابان سعدی جنوبی – انتهای بلوارنور- دانشگاه پیا م نور
برخوار
برخوار ـ دولت آباد- میدان انقلاب- کیلومتر 1 بلوار معلم- مقابل آتش نشانی و اورژانس ـ دانشگاه پیام نور مرکز برخوار
شهرضا
شهرضا ورودی شهر جنب پارک شهید بهشتی – دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
لنجان (زرین شهر)
زرین شهر بلوار توحید دانشگاه پیام نور  ـ دانشگاه پیام نور مرکز لنجان (زرین‌شهر)
مبارکه
مبارکه- بلوار امام خمینی (محله 1 صفائیه) – مجموعه ورزشی پیروزی – دانشگاه پیام نور مرکز مبارکه
کاشان
کاشان میدان پانزده خرداد اول خیابان طالقانی دانشگاه تربیت معلم کاشان
آران و بیدگل
آران وبیدگل بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
نجف آباد
نجف آباد – بلوارطالقانی – جنب پارک دریاچه ، دانشگاه پیام نور مرکز نجف‌آباد
فریدون شهر
فریدوشهر – خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
گلپایگان
گلپایگان خیابان دانشگاه جنب استادیوم تختی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
البرز(40)
ساوجبلاغ (هشتگرد)
هشتگرد- شهر جدید هشتگرد- فاز 5- دانشگاه پیام نورمرکز هشتگرد
نظرآباد
سه راه شهرک آزادگان کوچه مروارید 2 – دانشگاه پیام نور نظر آباد
کرج
بلوار امامزاده حسن- بعد از چهار راه مصباح – نرسیده به میدان استاندارد- خیابان قلمستان ـ دانشگاه پیام نور مرکز کرج
ایلام(14)
ایلام
ایلام بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
دره شهر
دره‌شهر ـ کوی ایثارگران – بلوار کاوه دانشگاه پیام نور مرکز دره‌شهر
آبدانان
آبدانان ـ خیابان باقر صدر- خیابان شهید قیطولی دانشگا ه پیام نور مرکز آبدانان
بوشهر (15)
جم
جم- بلوار ولیعصر- جنب اداره آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور مرکز جم
دشتستان (برازجان)
برازجان – بالاتر از شهرک شهید اسدی – بالاتر از بیمارستان مهر – دانشگاه پیام نور مرکز برازجان
گناوه
گناوه ـ بلوار امام علی(ع)- دانشگاه پیام نور مرکز گناوه
بوشهر
بوشهر ـ بلوار شهید چمران – روبروی مجتمع ورزشی کارگران- خیابان غدیر- جنب مرکز مدیریت آموزش وپژوهش بوشهر – دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
کنگان
کنگان ـ بلوار امام خمینی (ره)- خیابان دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز کنگان
تهران(16)
تهران (کلیه داوطلبان زن و مرد)
تهران-خیابان شهید مفتح شماره 49 نرسیده به خیابان انقلاب –دانشگاه تربیت معلم تهران
شهریار
شهریار- جنب میدان سپاه – شهرک صدف- خیابان توحید- دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
دماوند
دماوند- شهرک امامیه- میدان بسیج- دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
ملارد
چهارراه ملارد- به سمت صفادشت – بعد از یوسف آباد قوام- چهارراه ارسطو- محله دهک دانشگاه پیام نور واحد ملارد
پاکدشت
پاکدشت- میدان پارچین- بلوارامام رضا(ع)- جاده اختصاصی پارچین- روبروی شهرک سامان- دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت
رباط کریم
پرند- 35 کیلومتری اتوبان تهران ساوه- شهر جدید پرند- فاز2- خیابان آسمان- خیابان باران شرقی – دانشگاه پیام نور مرکز رباط کریم (پرند)
اسلامشهر
اسلامشهر- انتهای خیابان امام حسین (ع) – سمت چپ- دانشگاه پیام نور مرکز اسلامشهر
شمیرانات
انتهای اتوبان امام علی (ع)- انتهای بلوار اوشان- میدان پیروز – یاران دوم – دانشگاه پیا م نور مرکز شمیرانات
شهرری
تهران ـ ضلع شمال شرق ترمینال جنوب – بالای پارک بعثت مرکز تربیت معلم شهید بهشتی ساختمان آموزشی شهرری
ورامین
قرچک ورامین انتهای شهرک کلائیه دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

 چهار محال وبختیاری(17)
بروجن
بروجن: بلوار مدرس: ساختمان آموزش ـ دانشگاه پیام نور مرکز بروجن
لردگان
لردگان: محله حاجی آباد –بخش آموزش ـ دانشگاه پیام نور واحد لردگان
شهرکرد
خیابان فردوسی شمالی – بالاتر از صدا وسیما –سایت شماره 1 – جنب بسیج برادران ـ دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
فارسان
فارسان: میدان جمهوری – خیابان دانشگاه –ساختمان شماره 1- طبقه همکف- بخش آموزش ـ دانشگاه پیام نور مرکز فارسان
خراسان جنوبی(18)
بیرجند
بیرجند ـ انتهای بلوار آوینی – دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
فردوس
فردوس ـ انتهای بلوار ولیعصر- میدان غدیر- دانشگاه پیا م نور مرکز فردوس
قائنات
قائن- بلواردانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز قائن
خراسان رضوی(19)
تربت حیدریه
تربت حیدریه – شهرک ولیعصر – دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه
گناباد
گناباد- انتهای خیابان شهید شوریده دانشگاه پیام نور مرکز گناباد
تایباد
تایباد – جاده دوغارون- روبروی فرستنده رادیو دانشگاه پیام نور مرکز تایباد
سبزوار
سبزوار – سی متری دانشگاه – بلوار دکتر سیادتی دانشگاه پیام نور مرکزسبزوار
قوچان
قوچان – کیلومتر 4 بزرگراه قوچان  مشهد- دانشگاه پیام نور مرکز قوچان
مشهد
مشهد – خیابان معلم 71 – تقاطع شهید ستاری دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
سرخس
سرخس – خیابان چهارراه منبع آب ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز سرخس
نیشابور
نیشابور – جاده باغرود- دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور
خراسان شمالی(20)
بجنورد
بجنورد- کوی دانشگاه – خیابان شهریار – دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
اسفراین
اسفراین- ورودی بلوار سربداران – جنب اداره برق ـ دانشگاه پیام نور مرکز اسفراین
شیروان
شیروان – انتهای خیابان سعدی – میدان کوهنورد- دانشگاه پیام نور شیروان
مانه و سملقان (آشخانه)
آشخانه- بلوار امام علی(ع)- ابتدای جاده نیروی هوایی ـ دانشگاه پیام نور مرکز آشخانه
خوزستان(21)
آبادان
آبادان –ذوالفقاری اول – چهل متری نبش خیابان شهید یک ـ دانشگاه پیام نور مرکز آبادان
اهواز
اهواز – اتوبان گلستان انتهای بلوار پردیس یک ـ دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
بندرماهشهر
بندر ماهشهر ـ ناحیه صنعتی – کوی توحید – دانشگاه پیام نور مرکز ماهشهر
دزفول
دزفول – کیلومتر 3 جاده صفی آباد دانشگاه پیام نور مرکز دزفول
اندیمشک
اندیمشک ـ انتهای خیابان فرمانداری ـ دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک
ایذه
ایذه ـ خیابان حافظ شمالی کوچه شهید راسته موسوی ـ دانشگاه پیام نور مرکز ایذه
بهبهان
بهبهان – میدان شهید غلامی پشت اداره هواشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان
خرمشهر
خرمشهر ـ بلوار بیت المقدس – دانشگاه پیا م نور مرکز خرمشهر
دشت آزادگان
سوسنگرد – کمربندی هویزه –دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
رامهرمز
رامهرمز ـ میدان دانشگاه ابتدای جاده ورودی ایذه دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز
رامشیر
رامشیر ـ بلوار معلم جنب اوقاف دانشگاه پیام نور مرکز رامشیر
شادگان
شادگان ـ خیابان شهید باهنر – دانشگا ه پیام نور مرکز شادگان
شوش
شوش ـ شهرک دانیال جنب سپاه دانشگاه پیام نور مرکز شوش
شوشتر
شوشتر ـ بعد از دانشگا ه آزاد شوشتر ساختمان جدید دانشگا ه پیا م نور مرکز شوشتر
گتوند
گتوند ـمیدان بسیج دانشگاه پیام نور مرکز گتوند
مسجد سلیمان
مسجد سلیمان ـ بی بیان – دانشگاه پیام نور مرکز مسجد سلیمان
زنجان(22)
زنجان
زنجان – فلکه دارالقرآن – خ امامت- جنب درمانگاه نصربه ـ دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
ابهر
ابهر- جاده ترانزیت تهران – زنجان – پیام نور مرکز ابهر
خدابنده
قیدار- بلواردانشگاه – ابتدای جاده ابهر – پیام نور مرکز خدابنده
سمنان(23)
سمنان
مرکز سمنان- میدان استاندارد جنب اداره محیط زیست دانشگاه پیام نور مرکز سمنان
شاهرود
شاهرود ـ خیابان تهران – جنب دانشگاه علوم قرآنی دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود
سیستان وبلوچستان(24)
ایرانشهر
ایرانشهر- ابتدای جاده بمپور – دانشگاه پیام نور مرکز ایرانشهر
چابهار
چابهار- بلوار امام خمینی (ره ) – خیابان ظفر جنوبی – دانشگاه پیام نور مرکز چابهار
خاش
خاش – بلوارپیامبر اعظم – کیلومتر 2 جاده سنگان – دانشگاه پیام نور مرکز خاش
زابل
زابل- چهارراه پادگان – بطرف فرودگاه – روبروی سپاه پاسداران – دانشگاه پیام نور مرکز زابل
زاهدان
زاهدان- بلوار خلیج فارس- خیابان مهارت – دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
سراوان
سراوان- بلوار معلم- پشت سازمان تبلیغات- جنب هنگ مرزی ـ دانشگاه پیام نور مرکز سراوان
فارس(25)
شیراز
شیراز- مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز- واقع در خیابان ساحلی غربی
فسا
کیلومتر 3 جاده فسا- شیراز ، ضلع شرقی پارک آزادی دانشگاه پیام نور مرکز فسا
کازرون
کازرون ـ ابتدای جاده دوان دانشگاه پیام نور مرکز کازرون
جهرم
جهرم؛ بلوار آزادگان ساختمان شماره 2 دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
داراب
داراب ـ بلوار شهید بهشتی- روبروی فرمانداری دانشگاه پیام نور مرکز داراب
سپیدان
سپیدان ـ ترمینال – روبروی بانک انصار – ساختمان اداری دانشگاه پیام نور سپیدان
فیروزآباد
فیروزآباد ـ نرسیده به پلیس راه ـ دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد
لارستان
شهرخور، جنب پارک حاشیه پردیس دانشگاه پیام نور مرکز لارستان
لامرد
لامرد- بلوار شهید مطهری ـ خیابان دانش ـ مجتمع آموزشی و اداری پیام نور مرکز لامرد
مرودشت
مرودشت ـ بلوار قدس خیابان راهنمایی و رانندگی کیلومتر 2 بعد از پل راه آهن دانشگاه پیام نور مرکز مرودشت
ممسنی (نورآباد)
نورآباد ممسنی ـ بلوار اسکان عشایر دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی (نورآباد)
قزوین (26)
البرز
البرز: بلوار سهرودی ـ جنب مسجد رسول اکرم دانشگاه پیام نور مرکز الوند
بوئین زهرا
بوئین زهرا ـ جاده ساوه ـ مابین بیمارستان امیرالمومنین و شهرک صنعتی آراء سنج ـ دانشگاه پیام نور مرکز بوئین زهرا
تاکستان
تاکستان ـ خیابان امام خمینی، فلکه شهید لشگری روبروی سیلو- دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان
قزوین
قزوین – میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات روبروی اداره کار دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
قم (27)
قم
قم ـ میدان جهاد ، میدان امامزاده سیدعلی خیابان 60 متری شهدای پست ـ دانشگاه پیام نور مرکز قم
کردستان(28)
سقز
سقز ـ شهرک دانشگاه – دانشگا ه پیا م نور مرکز سقز
بانه
بانه – خیابان فلاحت الدین ایوبی جنب فرمانداری دانشگاه پیا م نور مرکز بانه
سنندج
سنندج ـ بهاران 17/1 دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
بیجار
بیجار ـ شهرک آفتاب – فاز یک – دانشگاه پیام نور مرکز بیجار
کامیاران
کامیاران ـ بلوار کردستان – دانشگاه پیام نور مرکز کامیاران
مریوان
مریوان- ابتدای بلوار شهر؛ دانشگاه پیا م نور مرکز مریوان
کرمان(29)
بم
بم ـ بزرگراه خلیج فارس جنب دانشگاه علوم پزشکی – دانشگاه پیام نور مرکز بم
جیرفت
جیرفت ـ خیابان استقلال بعد از مخابرات جدید- ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت
کهنوج
کهنوج – خیابان ولی عصر(عج)- دانشگاه پیام نور مرکز کهنوج
رفسنجان
رفسنجان ـ ابتدای جاده یزد- دانشگا ه پیام نور مرکز رفسنجان
سیرجان
سیرجان ـ بلوار سیدجمال اسد آبادی- بلوار سیداحمد خمینی- دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
بافت
بافت – بلوار ابن سینا – دانشگاه پیام نور مرکز بافت
کرمان
کرمان انتهای بلوار جهاد جنب شهرک افضلی پور ساختمان شماره یک 1 ـ دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
زرند
زرند ـ خیابان سردار جنگل – دانشگاه پیام نور مرکز زرند
کرمانشاه(30)
سرپل ذهاب
سرپل ذهاب ـ انتهای بلوار احمد بن اسحاق دانشگاه پیام نور مرکز سرپل ذهاب
اسلام آباد غرب
اسلام‌آباد غرب ـ میدان شهید بهشتی – خیابان شهید مطهری – دانشگاه پیام نور مرکز اسلا م آباد غرب
کرمانشاه
کرمانشاه ـ بزرگراه امام خمینی- جنب پمپ بنزین شهروند دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه
کنگاور
کنگاور ـ میدان آزادگان – شهرک جهاد- جنب سازمان فنی وحرفه ای دانشگاه پیام نور مرکز کنگاور
پاوه
پاوه ـ انتهای شهرک بسیجیان دانشگاه پیام نور مرکز پاوه
کهگیلویه وبویراحمد
(31)
بویراحمد(یاسوج)
یاسوج- فلکه جهاد- جاده شرف آباد- سالن الغدیر دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج
گچساران
گچساران – سه راهی الله – میدان هفت تیر – دانشگاه پیام نور مرکز گچساران
کهگیلویه
دهدشت- جاده سوق- جنب آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور مرکز کهگیلویه
گلستان(32)
گرگان
گرگان- انجیرآب- جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
 علی آباد
علی‌آباد ـ حدفاصل بین علی آباد و فاضل آباد – کیلومتر 2 علی آباد – دانشگاه پیام نور مرکز علی‌آباد
گنبدکاووس
گنبد کاووس – بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور مرکز گنبد کاووس
گیلان(33)
بندرانزلی
بندرانزلی- غازیان- بین فلکه معراج و مالاء آموزشکده شهید خدادادی ـ دانشگاه پیام نور مرکز بندرانزلی
رشت
رشت ، انتهای بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه دانشگا ه پیام نور ، دانشگاه پیام نور مرکز رشت
صومعه سرا
صومعه سرا، کسماء ، جاده کلسر، خیابان دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا
رودبار
منجیل- شهرک ایثارگران- دانشگاه پیام نور مرکز منجیل
طوالش
تالش- کیلومتر 5 جاده تالش به رشت- دانشگاه پیام نور مرکز تالش
رودسر
رودسر، رامدشت، جنب اداره آب و فاضلاب روستایی، دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
لاهیجان
لاهیجان، میدان شهداء ، بعد از میدان فیض ، کوچه 11( شهید نوربخش) ، مدرسه راهنمایی شهید باهنر سابق، دانشگاه پیام نور واحد لاهیجان
لنگرود
لنگرود- میدان معلم- اول جاده لاهیجان- دانشگاه پیام نور مرکز لنگرود
لرستان(34)
پلدختر
خیابان معلم جنوبی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر
بروجرد
بروجرد ـ بلوار امام روبروی ترمینال ـ دانشگاه پیام نور مرکز بروجرد
الیگودرز
الیگودز میدان دانشگاه دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
دلفان
دلفان ـ کیلومتر 2 جاده خرم آباد  ـ دانشگاه پیام نور مرکز دلفان
خرم آباد
خرم‌آباد ـ کمالوند کیلومتر 5جاده کمربندی خرم آباد- اندیمشک جنب دهکده المپیک ـ دانشگاه پیام نور مرکز خرم‌آباد
دورود
دورود ـ جنب پل عزت آباد  ـ دانشگاه پیام نور مرکز درود
کوهدشت
کوهدشت ـ خیابان مالک اشتر ـ دانشگاه پیام نور مرکز کوهدشت
سلسله
سلسله – روستای سراب امیر دانشگاه پیام نور مرکز سلسله
مازندران(35)
بابل
بابل – میدان کشوری – روبروی اداره برق – دانشگاه پیام نور مرکز بابل
بهشهر
بهشهر- کیلومتر 7 جاده گرگان- دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
ساری
ساری- خیابان 15 خرداد – بیست متری اول- دانشگاه پیام نور مرکز ساری
نور
نور- جنب اداره کل آموزش وپرورش – دبیرستان حضرت معصومه (س) ـ دانشگاه پیام نور مرکز نور
قائم شهر
قائمشهر- کیلومتر 1 جاده بابل- ساختمان دانشگاه پیام نور مرکز قائمشهر
   مرکزی(36)
ساوه
ساوه ـ میدان فلسطین میدان دانشگاه ـ دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
اراک
اراک ـ کمربندی شمالی حدفاصل کوی الهیه و برق باختر جنب جاده فرودگاه ـ دانشگاه پیام نور مرکز اراک
 محلات
محلات – انتهای خیابان جمهوری اسلامی – دانشگاه پیام نور مرکز محلات
هرمزگان(37)
بندرعباس
بندرعباس- بلوار پاسداران- نرسیده به سه راه جهانباز- دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس
بندرلنگه
بندرلنگه- بلوار جانبازان- جنب شرکت نفت فلات قاره- دانشگاه پیام نور مرکز بندرلنگه
میناب
میناب- بلوار دانشگاه – دانشگاه پیام نور مرکز میناب
قشم
قشم- بلوار امام قلی خان- مجتمع زرین- دانشگاه پیام نور واحد بین المللی
همدان(38)
ملایر
ملایر – بلوار شهید آیت الله بهشتی- جنب دریاچه کوثر- پشت اداره هلال احمر شهرستان ملایر ـ دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
نهاوند
نهاوند- کوی دکتر حسابی- دانشگاه پیام نور نهاوند
همدان
همدان- بلوار بسیج- سه راهی شهرک فرهنگیان- جنب بوستان نماز- دانشگاه پیام نور استان همدان
اسدآباد
اسدآباد- میدان دانشگاه – بلوار دانشگاه- جنب بیمارستان قائم ـ دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد
کبودرآهنگ
کبودرآهنگ- بلوار ولایت- دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ
یزد(39)
یزد
یزد ـ جاده شهرک صنعتی- جنب ترمینال مسافربری جدید- دانشگاه پیام نور یزد
طبس
طبس- میدان معلم – بلوار شهید رجایی – دانشگاه پیام نور طبس
خاتم
مروست – خیابان پاسداران 3 جاده کمربندی دانشگاه پیا م نور
بافق
بافق ـ ابتدای بلوار ورودی(شهید بهشتی) دانشگاه پیام نور مرکز بافق
اردکان
اردکان ـ بلوار آیت الله خاتمی – دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

تاریخ,توزیع,نحوه,زمان,پرینت,کارت,ورود,جلسه,آزمون,مقاطع,دوره,فراگیرکارشناسی,کارشناسی ارشد,کارشناسی ناپیوسته,دانشگاه پیام نور اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاريخ، نحوه پرينت کارت شرکت در آزمون دوره‌هاي فراگير کارشناسي پيوسته و کارداني به کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1390 و تاريخ برگزاري آزمون فراگیر

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ35به “تاریخ | نحوه‌ | زمان | پرینت کارت | شرکت در آزمون | مقاطع | دوره‌های فراگیر | دانشگاه پیام نور”

 1. اسممو می خای چی کار. گفت:

  دمت گرم چاکریم.

 2. سارا گفت:

  سلام.آموزش محورارشد قبول شدم !!!!!!!!!!شنیدم بدرد نمیخوره!راهنمایی کنین لطفااااااااااااا

 3. انیتا گفت:

  سلام
  من ترم گذشته دو درس معارف برداشتم در حالیکه بعد از انتخاب واحد اعلام کردن هر ترم فقط یک درس معارف. حالا که کارنامه اومده یکی از درسای معارف رو واسم تو واحد و معدل اثر ندادن تکلیف درس پاس شده چی میشه؟ممنون

 4. رعنا گفت:

  آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی سال 92درچه تاریخی برگزار شد؟

  • مدیر سایت گفت:

   آزمون ارشد فراگیر سال 92 در آذرماه 92 برگزاری می گردد و زمان ثبت نام نیز مهرماه 92 می باشد

 5. حبیبی گفت:

  آزمون ارشددردانشگاهیام نوربرگزار میشود؟

  • مدیر سایت گفت:

   اگر کنکور فراگیر منظورتان هست باید بگم در حوضه هایی که سازمان سنجش مشخص می کند برگزار می شود

 6. yalda گفت:

  سلام مدارک مورد نیاز و تاریخ ثبت نام ورودی همر 91 چی هست؟ممنون میشم زود جواب بدید مرسی

 7. hasty گفت:

  سلام خسته نباشی.ورودی جدید 91-92هستم میخواستم بدونم برای ثبت نام تا کی مهلت داریم وچه چیرهایی احتیاج هست.ممنون میشم اگه زود جواب بدید

  • مدیر سایت گفت:

   اطلاعیه زمان ثبت نام ورودی های جدید کنکور سراسری پیام نور در صفحه اول را مطالعه فرمایید

 8. سلام گفت:

  سلام.من از80سوال ارشد معماری پیام نور تقریبا بین 40تا 45 سوال رو یقین دارم که 100درصد درست زدم.احتمال قبولی من چقدره؟

  • مدیر سایت گفت:

   قبولی شما بستگی به خیلی از شرایط دیگه داره و نمیشه با این اطلاعاتی که شما اعلام کردید پیش بینی کنبم
   امیدواریم موفق بشید

 9. علی گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید
  باتوجه به اینکه زمان زیادی از امتحان گذشته ولی لازمه یه سوال ازتون بپرسم واون اینه که من هیچ درسی را مطمعن نیستم بالای12بیارم بنظرتون قبول میشم

  • مدیر سایت گفت:

   احتمال قبولی ضعیفه ولی رد نمیشه امید داشته باشید و تا اعلام نتایج صبر کنید

 10. lion گفت:

  سلام نتیجه هارو کی اعلام میکنن بابا دق کردم از استرس
  خدائی زود جواب بدینا.

  • مدیر سایت گفت:

   احتمالا هفته اول اسفند نتایج اعلام می شود ( از طریق تماس تلفنی باخبر شدیم)

 11. فارغی گفت:

  سلام
  پاسخ سوالات آزمون کارشناسی ارشد پیام نور دی 90 (mba) را از کجا میشه گرفت ؟
  متشکرم

  • مدیر سایت گفت:

   متاسفانه یکی از مشکلاتی که بسیار وقت ما را می گیرد دقت نکردن شما کاربران سایت است شما در صفحه اول اگر با ذقت تا پایین صفحه مطالب را بررسی نمایید می توانید لینک صفحه پاسخ ها را بیابید
   لطفا اگر دنبال مطلب خاصی می گردید ابتدا جستجو نمایید اگر پیدا نکردید به ارسال سوال بپردازید تا ما به سوالات مهمتر پرداخت و در وقت صرفه جویی نماییم

 12. شادي گفت:

  سلام، می خواستم ازتون تشکر بکنم، واقعا خیلی از نگرانیهای من بخاطر سایت و اطلاع رسانی خوبتون رفع شد. چون از آخرین اطلاعات مربوطه به موقع باخبر می شدم. امیدوارم همیشه موفق باشید و سلامت

 13. bita گفت:

  سلام
  چند ساعت بیشتر تا کنکور نمونده … برای همه آرزوی موفقیت دارم. آیا اطلاع دارید که نتایج کی اعلام می شود ؟ ممنون از سایت و همراهی خوب شما

  • مدیر سایت گفت:

   انشالله موفق باشید طبق خبر ها در هفته اول نخست اسفند اعلام میگردد

 14. daneshjo گفت:

  اگه قبول بشی و نری محرومیت داره؟

 15. myn گفت:

  سلام
  یه پیشنهاد داشتم.
  اگه بزاتون مقدوره چند صفحه قرار بدین مخصوص هر رشته تا کسایی کخ کنکور دادن بتونن در رابطخ با سوالات اظهار نظر کنن.
  یه سوال:سوالان کامل ارشد پارسال بازرگانی(بازاریابی) رو پیدا نکردین؟

  • مدیر سایت گفت:

   سعی می کنیم برای رشته هایی که در خواست بیشتری هست یک صفحه برای جواب های احتمالی آزمون ایجاد کنیم که این امکان فراهم بشه
   متاسفانه این آزمون از منبع اولیه ناقص است و تا به حال نسخه کامل آن را نتوانستیم بیابیم

 16. شادي گفت:

  سلام، من شماره کد رهگیری و سایر اطلاعات را روی کامپیوترم داشتم که پاک شده، حالا چطور می تونم کارت ورود به جلسه بگیرم؟ حضوری و با دادن مشخصات میشه کارت را گرفت؟

  • مدیر سایت گفت:

   احتمالا بتوانید با وارد کردن مشخصات فردی به آن دسترسی داشته باشید در غیر اینصورت با سازمان سنجش در این مورد تماس بگیرید

 17. امیر عباس گفت:

  چرا نمیشه کارت گرفت؟از سایت سنجش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 18. فريد گفت:

  اقا نکنه سر کاریم؟هیج خبری از کارت نیست تا الان…

 19. milad گفت:

  سلام ،امروز 27 ولی هیچ لینکی برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون روی سایت سنجش نیست؟

 20. مراد قليچ قره جه گفت:

  بسیارکارموثر وبرای پیشرفت نسل علم ودانش مفید است
     آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE