خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
بسته های طلایی برنامه ریزی درسی و مشاوره و قبولی کنکور کارشناسی ارشد

ممجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت ام بی ای MBA
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

جواب های | احتمالی | آزمون ارشد | فراگیر | سال 90 | کامپیوتر | دور دوم

با توجه به اینکه کلید های آزمون فراگیر دی ماه سال 90 رشته کامپیوتر منتشر نشده است با همکاری شما داوطلبان سعی داریم به جواب های احتمالی این سوالات برسیم لطفا در صورتیکه به جواب رسیده اید جواب ها را از طریق نظرات برایمان ارسال نمایید تا با همکاری هم به جواب نهایی برسیم

 • جواب های احتمالی سوالات رشته کامپیوتر آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال 90 آزمون دی ماه دور دوم به شرح ذیل است

لطفا در صورت تمایل جواب های خودتان را برایمان از طریق نظرات همین مطلب ارسال نمایید تا در همین صفحه قرار دهیم

جواب های اولیه توسط  کاربران فعال سایت برایمان ارسال شده است

 توجه : سوالات تمام رشته در حال تهیه است و تا روزهای آینده در اختیار شما قرار خواهیم داد

کلید احتمالی سوالات 90 دور دوم برگزار شده در دی ماه 1390

گزینه

صفحه

سوال

گزینه

صفحه

سوال

گزینه

صفحه

سوال

۳

ص10 شکل

۵۱

۲۶

3

ص8 پ2 وسط صفحه

۱

1

ص25ت3-17

۵۲

۲۷

۲

ص11 شکل

۲

2

ص31درخت های پویا

۵۳

۲۸

۳

  8ص پ آخر

۳

2

ص36قسمت5-الف

۵۴

۴

۲۹

۴

ص18 تکنیک های توسعه پذیری

۴

4

ص36قسمت5-ب

۵۵

۳۰

1

ص38 پ آخر صفحه

۵

۲

ص67ت3-ب و تحقیقات جزوه های دیگر

۵۶

۳۱

1

ص42 قسمت متمرکز

۶

۲

ص126ق فرعی 4-22

۵۷

۳۲

۱

ص47 معماری نامتمرکز قسمت اول

۷

۴

ص141ق15-22

۵۸

۳۳

3

ص71 تمرین5

۸

۴

ص147شکل

۵۹

۴

۳۴

۱

ص82شکل 4-3

۹

۱

ص166لم10-24

۶۰

۳۵

      3

ص94 سرویس دهنده ها

۱۰

۳

ص162پ آخر

۶۱

2

۳۶

۴

ص112 شکل 19-3

۱۱

۱

ص162 پ آخر

۶۲

           –

۳۷

۳

ص19شکل 1-4

۱۲

۲

ص192ت6-24

۶۳

۳۸

4

ص175تمرین3 با توجه به جوابهای لاتین در جزوه

۱۳

1

ص192وسط صفحه

۶۴

۳

۳۹

1-3

ص176تمرین 18

۱۴

۴

ص193قسمت1-25

۶۵

۴۰

3

ص175تمرین 12

۱۵

3

ص221لم2-26

۶۶

4

۴۱

2

ص225تمرین7جواب ص 264

۱۶

۲

ص221ق3-26

۶۷

۱ – 4

۴۲

۱

ص226تمرین18

۱۷

۴

ص253ق30-26

۶۸

۴۳

۴

ص207

۱۸

3

ص376ق8-30

۶۹

3

۴۴

۴

ص235وسط صفحه

۱۹

2

ص407قسمت33-31

۷۰

۴۵

۲

ص254شکل متمرکز

۲۰

        4

ص411قسمت آخر صفحه

۷۱

2

۴۶

3

با استفاده از فرمول(N-k)2+(N-k)

۲۱

3

ص436قسمت2-32

۷۲

۲ – ۴

۴۷

2

ص312تمرین10وبا توجه به جوابهای لاتین

۲۲

1

ص475روش جارویس

۷۳

۴۸

۳

ص286

۲۳

۱

ص499ت10-2-34

۷۴

2

۴۹

4

ص364تمرین3 و با توجه به جواب های لاتین

۲۴

2

ص513شکل

۷۵

۲

۵۰

۱

ص369پ آخر

۲۵

توضیحات

گزینه

سوال

توضیحات

گزینه

سوال

ص383 ج 1

3

۲۶

ص 36

4

۱

ص 378 ج 1

4

۲۷

ص11

2

۲

فصل 16

2

۲۸

ص8

3و4

۳

ص384 ج 1

1

۲۹

ص18

1

۴

ص392 ج 1

1

۳۰

ص39

2

۵

ص404 ج 1

4

۳۱

ص45

2

۶

ص 402 ج1

2

۳۲

ص47

1

۷

ص15 ج 2

4

۳۳

ص48

2

۸

ص16 ج 2

4

۳۴

ص82

1

۹

۳۵

ص94

   3

۱۰

۳۶

ص112

4

۱۱

۳۷

ص119

3

۱۲

ص51 ج 2

1

۳۸

ص121

1

۱۳

ص69 ج 2

3

۳۹

ص17

1

۱۴

ص76 ج 2

1

۴۰

ص145

2

۱

 –

4

۴۱

ص264

2

۱۶

ص 105 ج 2

1

۴۲

ص205

1

۱۷

۴۳

ص205

4

۱۸

ص138 ج 2

2

۴۴

۱۹

1,3

۴۵

ص254

2

۲۰

ص179 ج 2

3

۴۶

ص259

1

۲۱

ص 180 ج 2

2

۴۷

۲۲

۴۸

ص286

3

۲۳

ص339 ج 2

2

۴۹

ص316

2

۲۴

ص 350 ج 2

2

۵۰

ص369

1

۲۵

 

گزینه

سوال

گزینه

سوال

گزینه

سوال

3

51

3

26

4

1

1

52

4

27

2

2

2

53

2

28

3

3

4 – 2

54

4

29

4

4

(4) – 2

55

2 – 4 -(3)

30

(1) – 2

5

2

56

1

31

(1) – 4

6

2

57

1

32

1

7

4

58

4

33

2 – 4

8

4

59

4

34

1

9

1

60

2

35

        2 – (3)

10

3

61

2

36

4

11

1

62

           –

37

3

12

2

63

38

13

1

64

3

39

14

4

65

        1 – 3

40

2

15

(3) – 4

66

2 – 4

41

2

16

2

67

1 -4 – 3

42

1

17

4

68

        4 – 2

43

4

18

3

69

2

44

4

19

1

70

3

45

2

20

 4 – (1) – 2

71

(3) – 2

46

1 – 3

21

2 – (3)

72

2 -(4)

47

22

1 – 2

73

48

3

23

1

74

4 – 2

49

2

24

1

75

2

50

1

25

 

بروزرسانی جواب ها در تاریخ 1390/11/22  انجام شد

توضیحات رنگ ها : جواب های سبز با احتمال بسیار زیاد و توافق نظر بین کاربرانی که پاسخ های خود را ارسال کردند درست هستند جواب های مشکی تنها جواب ارسالی است و امکان درست بودن یا نبودن وجود دارد و جواب های قرمز بین کاربران اختلاف نظر وجود دارد جواب هایی که داخل پرانتز می باشند بیشترین انتخاب را دارند و درست بودنشان بیشتر است همچنین جواب هایی که خط تیره است کسی پاسخ درستی از آن پیشنهاد نکرده است

برخی از گزینه ها با توجه به پاسخ های کاربران متفاوت است که ما 2 گزینه ای که تفاوت نظر وجود دارند را قرار داده ایم تا بین آنها جوابی که بیشترین انتخاب را دارد نهایی نماییم

تا اینجا بسیار عالی توانستیم به یک سری جواب واحد برسیم لطفا پاسخ های خودتان را از طریق ایمیل برایمان در فایل ورد بفرستید تا بتوانیم جواب نهایی را بدست آوریم

 

شما می توانید پاسخ های مربوط به سوالات رشته خودتان را از طریق فرم زیر برایمان ارسال تا با کاربران دیگر در سایت در صفحه اختصاصی رشته خودتان به اشترک بگذارید تا به جواب احتمالی نهایی و صحیح تری برسیم

فرم ارسال پاسخ های احتمالی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر دی ماه 90

نام شما (الزامی) - لطفا نام خودتان را کاملا فارسی تایپ کنید

ایمیل شما (الزامی) - ایمیل معتبر بدون قرار دادن www در ابتدای آن

نام رشته شما (الزامی) - لطفا نام رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را که قصد ارسال پاسخنامه آن را دارید فارسی تایپ کنید

سال آزمون یا دوره (الزامی) - پاسخنامه شما متعلق به کدام سال یا دوره است

پاسخ های شما - اگر قصد ارسال دستی پاسخ ها دارید در این قسمت به ترتیب سوال - پاسخ تایپ نمایید در صورتیکه قصد ارسال از طریق فایل را دارید حتما در این قسمت ذکر نمایید

فایل پاسخ های شما - اگر قصد دارید پاسخ ها را به صورت فایل ( فایل ورد یا اکسل یا پی دی اف ) ارسال نمایید از این قسمت فایل را از کامپیوترتان انتخاب نمایید

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

کلید,پاسخ,جواب,تست,سوالات,ارشد,فراگیر,آزمون,سال,90,کامپیوتر,رشته,احتمالی,دی ماه پاسخ های و جواب های احتمالی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته کامپیوتر در سال 90 دور دوم برگزاری دی ماه که توسط گروه همیشه آنلاین و کاربران وب سایت همیشه آنلاین حل شده اند

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ96به “جواب های | احتمالی | آزمون ارشد | فراگیر | سال 90 | کامپیوتر | دور دوم”

 1. hadis گفت:

  سلام خیلی جستجو کردم برای سوالهای کنکور گذشته با پاسخ لطفا برایم ایمیل کنید کارمن هستم و محدودیت زمانی دارم

 2. farshi گفت:

  سلام لطفا سوالات فراگیر ارشد مهندسی کامپیوتر نوبت یازدهم رو برای من هم میل کنید
  با تشکر از ما

 3. sami گفت:

  سلام من امسال می خواهم در آزمون فراگیرارشد کامپیوتر شرکت کنم لطفا سوالات آزمون های سالهای قبل را برام بفرستید آیا امکان تغییر منابع آزمون وجود دارد بسیار سپاسگزارم

 4. nima گفت:

  من جلسه امتهان با یکی از شرکت کنندگان سوالاتو چک کردیم اما همه سوالات حتی جای گزینه ها هم فرق نمی کرد اما الان پاسخ دوستان رو دیدم حتی سوال ساده هم درست جواب داده نشده بود پس احتمال داره که فرق داشته الله و اعلم … مثلا سوال 4 سیستم عامل گزینه4 یعنی Hide communication جواب صحیح بود اما دوستان نوشتن گزینه 1 پس قطعا فرق داشته .

 5. مانی گفت:

  بسیار متشکرم که جواب های جدید رو قرار دادید

  بسیار بسیار ممنون کارتون حرف نداره

 6. لیلا گفت:

  سیستم عامل 16
  پایگاه 14.5
  الگوریتم 12

 7. alireza گفت:

  سلام.میشه سوالات نرم افزار رو برام بفرستین.ممنون

  vahedi.2020@gmail.com

 8. MOSLEM گفت:

  با سلام
  میزان شهریه مجازی و غیر مجازی ارشد فراگیر چقدر است؟

  • مدیر سایت گفت:

   متاسفانه اطلاع کافی از میزان دقیق شهریه های مجازی نداریم ولی شهریه های دانشگاه پیام نور در ترم قبل بطور میانگین به شرح ذیل بوده
   شهریه ثابت : 500000 تومان
   شهریه متغیر به ازای هر واحد : 60000 تومان

   • MOSLEM گفت:

    توی صفحه 27 دفترچه هزینه نوشته شده آیا این شهریه دوره دانشپذیریه یه دوره دانشجویی .چون به نظر شهریه ثابتش کمه؟

    • مدیر سایت گفت:

     هزینه دوره دانشپذیری می باشد که تقریبا نصف شهریه یک ترم است

     • MOSLEM گفت:

      ولی دوره دانشپذیری که پایان نامه نداره.در حالی که در این جدول شهریه پایان نامه هم درج شده.فکر کنم اشتباهی شده؟

     • مدیر سایت گفت:

      زیاد به شهریه های داخل دفترچه توجه نکنید بهتر است از طریق دانشگاه یا دانشجویان جویا شوید

 9. مرتضی گفت:

  دانشگاه پیام نور تراز را چه جوری حساب می کنه؟لطفا اگه میدونین راهنمایی کنین؟؟؟؟

 10. sana گفت:

  سلام
  سوالات ارشد نرم افزار راهر کسی داره لطفا برای من به این آدرس میل کنه ممنون می شم.
  ro.khodadadi@yahoo.com

 11. sana گفت:

  سلام
  سوالات ارشد نرم افزار راهر کسی داره لطفا برای من میل کنه ممنون می شم.

 12. ali soltani گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان گرامی
  اگر امکان دارد سوالات کنکور ارشد کامپیوتر را برای من هم ارسال کنید.
  alisoltani.2009@gmail.com
  با تشکر-سلطانی

 13. امید گفت:

  با سلام لطفا سوالات ارشد نرم افزار را برام میل کنید
  ایمیل : rasoli.salam@yahoo.com

 14. sara گفت:

  سلام
  من ارشد نرم افزار شرکت کردم و برای حساب کردن معدلم نیاز به سوالات دارم هر کسی سوالات را داره لطف کنه به این آدرس میل کنه.
  r.kht1@yahoo.com

 15. شیما گفت:

  سلام
  معدل چه جوری حساب میشه تعداد سوالات هر درس 25 ؟

  • مدیر سایت گفت:

   کل نمرات از 20 نمره حساب می شود خب اگر سوالات 25 تا باشد نمره سوالات نگاشت به 20 نمره می گردد ( تناسب ببندید بدست می آید)

 16. نازنين گفت:

  سوالات فراگیر ارشد پیام نور امسال رو می خواستم لطفا اگه دارید میل کنید ممنون می شم .mahjoube_27@yahoo.com

 17. مسعود گفت:

  سلام سوالات اموزش زبان انگلیسی رو لطفا ایمیل کنید دیگه ایمیل من اینه:masoudkarimzadeh27@yahoo.com

 18. MOSLEM گفت:

  سلام.میشه سوالات نرم افزار رو برام بفرستین.ممنون
  barnameh1363@gmail.com

 19. حمید گفت:

  سلام-سئوالات کامپیوتر می خواستم .
  ایمیلhamidvala@gmail.com

 20. مسعود گفت:

  اگه سوالات اموزش زبان انگلیسی رو دارین امیل من اینه لطفا برم ایمیل کنید:masoudkarimzadeh27@yahoo.com

 21. حسین گفت:

  جواب سوال 71 گزینه یک میشه. چون کلید public جزء اطلاعات نیست و همه میتونن کلید public سایر اعضا رو داشته باشن. پس قطعاً گزینه یک اشتباهه

 22. امیر گفت:

  سلام خسته نباشید . من پاسخ سوالاتم را که کنکور دادم یادداشت کردم ، اما وقتی با کلید سوالات احتمالی شما مقایسه کردم دیدم که اکثراً فرق داره ! خیلی نگران شدم آیا سوالات شخصی سازی شده بود؟ ایا ممکنه کلید شما مشکل داشته باشه؟

 23. sara گفت:

  پس چی شد؟؟؟؟آخر هفته شد که!خبری از سوالا نشد که!گویا فقط کامپیوتر واستون اهمیت داره 🙁

  • مدیر سایت گفت:

   یک سری سوالات به دستمون رسیده لطفا ایمیل بدهید و نامه رشته را اعلام کنید تا سوالات ایمیل گردد ( سوالات به تدریج داره به دستمون میرسه )

 24. ذریه السادات گفت:

  سلام سوالات دور دوم ارشد نرم افزار فراگیر را از کجا برداریم

  • مدیر سایت گفت:

   هنوز سوالات بدستمان نرسیده ولی در نظرات یکی از کاربران ایمیلی را معرفی کرده اند که سوالات را در اختیار دارند می توانید از ایشان دریافت نمایید
   به محض اینکه سوالات به دستمان برسد بروی سایت قرار خواهیم داد

 25. رضا گفت:

  با سلام
  من ارشد فراگیر نرم افزار شرکت کردم
  اگه سوالات برام فرستاده بشه جواب سوالات رو براتون میفرستم
  من بیشتر سوالات رو درست زدم . فقط سوالات رو ندارم الان
  با تشکر

  • نازی گفت:

   سلام دوست عزیز
   من سوالات ارشد نرم افزار رو برای سایت ایمیل کردم. خواهش می کنم شما و دوستان دیگه نمراتتون رو اعلام کنید تا وضعیت رقابت معلوم بشه. من سیستم عامل بین 14 تا 15 پایگاه بین 14 تا 15 و طراحی الگوریتم بین 8 و 9
   قبول می شم؟؟

   • مدیر سایت گفت:

    احتمال قبولی دارید ولی باید ببینیم داوطلب های دیگه در چه سطحی هستند

    • nima گفت:

     با سلام احتمال اینکه سیستم عامل 15 بشید منطقی ولی پایگاه داده که خیلی سخت بود چطور حساب کردید که می گید 15 میشید؟؟؟؟ جواباشون تو کتاب هم پیدا نمی شه کدوم ترجمه ی پایگاه رو خوندید ؟؟؟

 26. mozhgan گفت:

  ُسلام
  بنظرتون با سیستم12 پایگاه12 طراحی 12.40 احتمال قبولی هست؟؟؟؟
  بچه ها اگه نمره هاتونو حساب کردین بگین که بدونیم اوضاع از چه قراره!!!

 27. آرام گفت:

  با سلام من می خواستم جواب سوالات بفرستم ولی ایمیل شما را نداشتم اگه ایمیلتونا بفرسید ممنون می شم

 28. حسین گفت:

  سلام
  پاسخ های جدید رو واستون ایمیل کردم
  کلیدهای رو که قبلاً فرستاده بودم بعضی اشتباه و بعضی هم دوبه شک بودم.اما الان که سوالات رو دریافت کردم پاسخ ها رو تصحیح کردم.اونهایی رو که سبز نوشتم تقریباً مطمئن بودم درست هستن. اونهایی رو که آبی نوشتم احتمال زیادی دارن درست باشن اما کاملاً مطمئن نیستم

  موفق باشید

 29. مينا گفت:

  با سلام ،خواهشمندیم پاسخهای گروه روانشناسی عمومی را هم بر روی سایت بگذارید، امروز 5 بهمن است ! باور کنید از شدت استرس از تاریخ دادن آزمون تا به امروز یه خواب راحت نداشتم .

  • مدیر سایت گفت:

   توجه داشته باشید که کلید های آزمون منتشر نشده اند و ما هم جواب هایی که برخی از داوطلبان برایمان می فرستند را در صفحه مربوط به آن رشته قرار می دهیم شاید کسی برای این رشته پاسخی نفرستد پس طبیعتا نباید انتظار بیش ار حد از ما داشته باشید

 30. پیمان گفت:

  لطفا سوالات ارشد نرم افزار رو اگه کسی داره روی سایت قرار بده منتظر موندیم ما بیرون هم جایی پیدا نکردیم بفروشن. ممنوووون

 31. mozhgan گفت:

  سلام
  ولی من خیلی از سوالا رو از تو کتاب پیدا کردم با جوابایی که زدین فرق داره خصوصا الگوریتم

 32. sara گفت:

  سلام لطفا در صورت امکان کارنامه و رتبه های قبولی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی را در سایت قرار دهید. با تشکر

 33. محمد گفت:

  سوالات رو بزارید دیگه دق کردیم مرسی

 34. الهام گفت:

  سلام لطفا سوالات و پاسخهای ارشد مدیریت اجرایی هم رو سایتتون بذارین ممنون

 35. مسعود گفت:

  سلام
  اگه در ازمون ارشد همه نمرات بالای 12 باشه ولی معدل زیر 14 بیاد احتمال قبولی هست ؟

 36. مسعود گفت:

  با عرض سلام
  کتاب اگرواکولوژی یکی از منابع رشته کشاورزی گرایش زراعت بود که بخش های 6و7و9و10 حذفیات بود وقرار بود سوال ندن ولی سوال داده بودن (از بخش های باد و آتش ) اون سوالات تکلیفشون چیه ؟ نمرشونو میدن؟

  • مدیر سایت گفت:

   باید اعتراضتون رو به دانشگاه پیام نور در مورد این سوالات ارائه کنید در صورت اثبات این موضوع باید اون سوالات حذف کنند( ولی خب خیلی پیگیر نمی شوند)

 37. پیام گفت:

  سلام ، این جوابهادرسته ؟

 38. مانی گفت:

  سلام
  من سوالات سری F رو دارم
  لطفا کسایی که می خواهند به من ایمیل بدند تا براشون بفرستم و جواب ها رو بر اساس این سوال بزاریم
  mani_pesare_maman@yahoo.com

 39. جواد گفت:

  با سلام در خصوص جواب احتمالی سوالات نرم افزار که در سایت گذاشتین میخاستم بگم که 20 درصد آنها اشتباه است و من سوالها رو دارم و از کتاب پیدا کردم ولی چون سوالای پایگاه داده اکثرا خارج از منبع هست نتونستم جوابی براشون پیدا کنم.سیستم عامل و الگوریتم تمام جواب ها رو از کتاب پیدا کردم اگه خواستین جواب های صددرصد درست رو براتون میزارم.لازم به ذکر است که سوالات شخصی سازی نشده بود.

  • مدیر سایت گفت:

   بسیار خوشحال خواهیم شد که سوالات و پاسخ های خود را برایمان ارسال نمایید تا با داوطلب های دیگر به اشتراک بگذاریم
   در ضمن در مورد شخصی سازی سوالات یکی بوده اند ولی به احتمال زیاد در هر سری از سوالات جای پاسخ ها با هم متفاوت بوده که این موضوع برای جلوگیری از تقلب روی دست دیگر داوطلبان است

   • mozhgan گفت:

    سلام
    شاید ترتیب گزینه هامون واقعا فرق داشته چون منم با خیلی از این جوابا مشکل دارم!!!
    آقا جواد لطفا شمام جوابتونو زودتر بفرستین

 40. master گفت:

  باسلام وخسته نباشید.لطفا در مورد زبانشناسی هم جویا بشید وبهمون خبر بدید.سایت خیلی خوبی دارید.متشکرم.

 41. نرجس گفت:

  مطمئنید این جوابها درسته
  من پاسخهای خودم رو آوردم از جلسه بیرون خیلی با اینها اختلاف داره من تقریبا بیش از نصف غلط دارم در صورتی که دو بار بیشتر کتابها رو خوندم . البته بماند که امتحان رو بسیار مزخرف گرفته بودند اما فکر کنم پاسخها غلط باشه
  بازم ممنون

 42. shok گفت:

  سلام کی سوالا اعلام میشه اینجوری که استرسش بیشتر شد؟

 43. shok گفت:

  سلام حتما باید معدل بالای 14 بشه اگه هر سه تا را بالای 12 ببری فایده نداره؟ تکمیل ظرفیت نداره؟

  • مدیر سایت گفت:

   هنوز مشخص نیست که تکمیل ظرفیت اعلام شود
   حداقل شرایط معدل بالا 14 می باشد ولی اگر معدل بالا باشد و یک درس را پایین 12 هم بیارید بازهم امکان قبولی هست

 44. مسعود گفت:

  با سلاموخسته نباشید به مدیریتسایت لطفادر مورد حسابداری ارشد هم اگه کلیدوسئوالات ارشد پیداکردید اطلاع دهید
  با تشکر

 45. امیر گفت:

  پس سئوالاش چی ؟ بزارین خواهشا مردیم از نگرانی

 46. mozhgan گفت:

  سلام
  ممنون بابت اینکه امشب نشد فردا

نظر دهید
     آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
CLOSE
CLOSE