خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
بسته های طلایی برنامه ریزی درسی و مشاوره و قبولی کنکور کارشناسی ارشد

ممجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت ام بی ای MBA
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA پیام نور

رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA پیام نور

توضیحات کامل درباره رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA پیام نور شامل کاربرد رشته ، منابع رشته ، شهرهای ارائه کننده رشته ، سوالات رشته و جزوات رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

معرفی رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA پیام نور

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

دوره کارشناسی ارشد مدیریت( MBA ) به منظور پرورش مدیران کارآمد برای اداره سازمانهای اقتصادی –اجتماعی، تولیدی وخدماتی طراحی شده است. هدف این دوره پذیرش فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی در رشته های مختلف به خصوص رشته های فنی ومهندسی وپرورش افرادی است که قادر باشند در زمینه های ذیل انجام وظیفه نمایند:

 • 1-  اداره و راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی ازآن نظیر بخش های تولیدی، بازاریابی وفروش، اطلاعات ومالی.
 • 2-  ایجاد تحول دریک بخش تخصصی سازمان.
 • 3-  طراحی، هدایت ورهبری تحول درکل سازمان پس ازکسب تجارب عملی درمدیریت.
 • 4-  کارآفرینی با ایجادفعالیت های جدید در درون سازمان ویا ایجاد سازمانهای جدید.
 • 5-  ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مزبور به مدیران سازمانهای اقتصادی واجتماعی.

افرادیکه دراین دوره پذیرفته می شوند، حداقل دوره کارشناسی را در یکی از رشته های دانشگاهی گذارنده و باحوزه تخصصی دوره کارشناسی آشنائی پیداکرده اند. این افراد پس از فراگرفتن دانش مدیریت وتمرین مهارتهای مدیریتی دراین دوره (مدیریت سازمان )، نیروهای ارزنده ای خواهندشد که می توانند با ترکیب دانش تخصصی ومدیریتی خوددرجهت تحقق هدفهای بالا نقش مهمی در بهبود مدیریت جامعه ایفا نمایند.

فارغ التحصیلان این دوره بافراگیری دانش وفنون مدیریت قادرخواهندبود در زمینه های ذیل فعالیت نمایند:

 • 1- اداره امور واحدهای ستادی سازمانهای تولیدی و اجتماعی درجهت کمک به مدیران این سازمانها برای اداره مؤثرتر سازمانهای خود.
 • 2- اداره وراهبری مؤثر وکارآمد یک سازمان یا یک بخش تخصصی ازآن نظیر بخش های تولید، تحقیق وتوسعه، مالی، فروش، پرسنلی و اطلاعات.
 • 3- ایجاد تحول دریک بخش تخصصی سازمان با تجدید تشکیلات، رویه ها و شیوه های اداری آن بخش.
 • 4-  کارآفرینی دریک سازمان برای شروع فعالیت های جدید یا ایجاد و اداره سازمانهای جدید.
 • 5-  طراحی تحول درکل یک سازمان و رهبری و هدایت تحولات کلی بعد از کسب تجربیات مدیریتی.

توسعه کشور و ارتقاء  استاندارد زندگی درآن مستلزم بهبود و ارتقاء کیفیت مدیریت درسازمانهای اقتصادی و اجتماعی است. با بهبودمدیریت است که می توان بهره وری را افزایش داد و ازظرفیت ها و امکانات موجود کالا وخدمات بیشتری راتولیدنمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد.

بهبودمدیریت نیز مستلزم آگاهی وتسلط به دانش مدیریت است.امروزه مدیریت به عنوان یکی ازشاخه های معرفت بشری پیشرفت زیادی نموده است وآموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی یافته است. باتوجه به اهمیت مدیریت در رشد و ارتقاء سازمانها وجوامع، نظامهای آموزش عالی کشورها آموزش وتحقیق درحوزه مدیریت را از نظرکیفی وکمی به سرعت توسعه داده اند.

یکی از زمینه های بارز توسعه آموزش مدیریت ایجاد رشته کارشناسی ارشد مدیریت ( MBA ) درکشورهای مختلف جهان است. این رشته به سرعت نخست درامریکا وکشورهای صنعتی وسپس درکشورهای درحال توسعه ، گسترش یافته است.

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ومخصوصاً فارغ التحصیلان دوره های فنی ومهندسی وارد این دوره شده ودریک آموزش فشرده و پرکار به فراگیری دانش وفنون مدیریت می پردازند. ترکیب دانش تخصصی دوره کارشناسی وآگاهی وتسلط به دانش و فنون مدیریت دردوره کارشناسی ارشد، از فارغ التحصیلان این دوره مدیران کارآمد و مؤثری می سازد که درافزایش کارآئی و رشد سازمانهای اقتصادی- اجتماعی تاثیر بسزایی دارند. به خاطرکسب همین توانائی هاست که درسه دهه اخیر دوره های  MBA درکشورهای مختلف جهان به سرعت گسترش یافته وتنها درکشورآمریکا حدود 700 موسسه آموزش عالی دورهMBA  ارائه می دهند.

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

 

لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

 • زبان تخصصی MBA
 1. جزوه زبان تخصصی  مولف/مترجم : میرزاحسن حسینی و جنابی  ناشر : پیام نور
 • تئوری های مدیریت (1)
 1. کتاب مبانی سازمان و مدیریت  مولف/مترجم استیفن رابینز / علی رضاییان  ناشر :  سمت
 2. کتاب تئوری های سازمان مولف /مترجم : استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) ناشر : صفار (اشراقی)
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

توجه : منابع بر اساس دفترچه ارشد فراگیر پیام نور سال 92 نوبت سیزدهم مس باشد

شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

– 20 MBA 1721 تهران تهران مدیریت شیوه پژوهش محور

20 – MBA 1722 تهران تهران مدیریت شیوه پژوهش محور

– 20 شیوه آموزش محور MBA 1723 تهران تهران مدیریت

20 – شیوه آموزش محور MBA 1724 تهران تهران مدیریت

– 20 MBA 1725 تهران دماوند مدیریت شیوه پژوهش محور

20 – MBA 1726 تهران دماوند مدیریت شیوه پژوهش محور

– 20 شیوه آموزش محور MBA 1727 تهران دماوند مدیریت

20 – شیوه آموزش محور MBA 1728 تهران دماوند مدیریت

– 20 MBA 1729 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت شیوه پژوهش محور

20 – MBA 1730 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت شیوه پژوهش محور

– 20 شیوه آموزش محور MBA 1731 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت

20 – شیوه آموزش محور MBA 1732 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت

– 20 MBA 1733 همدان همدان مدیریت شیوه پژوهش محور

20 – MBA 1734 همدان همدان مدیریت شیوه پژوهش محور

– 20 شیوه آموزش محور MBA 1735 همدان همدان مدیریت

20 – شیوه آموزش محور MBA 1736 همدان همدان مدیریت

 

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای تهیه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

کاملترین و بروز ترین مجموعه جزوات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای جهت شرکت در کنکور ارشد فراگیر پیام نور می باشد که به جرأت می توان گفت موثرترین جزوه تهیه شده در سطح کشور جهت قبولی شما در کنکور است

این جزوات حاصل زحمات زیرگروه مدیریت گروه همیشه آنلاین می باشد که با کیفیت آموزشی بالا تهیه گردیده است که شامل دروس زیر می باشد

مجموعه جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای دارای دروس زیر می باشد :

۱- بخش جزوات:

– جزوه اصول حسابداری 1 (مقدم – شفیع زاده) (64 صفحه) (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

-جزوه اصول حسابداری 2 (حساس یگانه) (61 صفحه) (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )
– جزوه مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )
– جزوه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته  (50 صفحه)
۲- بخش خلاصه دروس :
– خلاصه پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1 عبدالکریم مقدم – علی شفیع زاده (418 صفحه) (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )
– خلاصه پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 2 یحیی حساس یگانه (418 صفحه) (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )
– جزوه خلاصه آموزش اصول حسابداری 1 به زبان ساده ( کمکی )
– خلاصه پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی (330 صفحه) (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

-مجموعه خلاصه های کمکی مدیریت استراتژیک پیشرفته

۳-بخش نکات دروس :

– نکات درس مدیریت استراتژیک پیشرفته به صورت خلاصه همراه با جزوه این درس – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )– نکات کمکی مربوط به درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۲۸ صفحه)

این بخش دارای نکات مهم درس می باشد که در وقت بسیار کم می توانید با مطالعه این نکات آمادگی کسب کرده و مرور مطالب خوانده شده را بهبود ببخشید

۴-بخش سوالات دروس:

– تست های تالیفی برخی از دروس

– شامل سوالات سال های گذشته بهمراه آخرین دوره آذر ماه سال 91 و 92 در بروزرسانی جدید

– مجموعه سوالات کامل شامل کنکور ها و سوالات ترمی ارشد رشته های دیگر به دلیل تشابه منابع دروس – در بروزرسانی جدید

– سوالات ترمی پیام نور دروس منبع اعلام شده آزمون فراگیر (نیمسال های جدید اضافه گردید )در بروزرسانی جدید

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba همیشه آنلاین در این مجموعه قرار دارد

۵- بخش تست مدیریت :

شامل تست های سال های گذشته و تست های تالیفی بیش از ۱۵۰ صفحه .

توجه : تمام منابع منطبق با منابع اعلام شده کنکور فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای سال 94 می باشد

.

جزوات تهیه شده منطبق بر منابع اعلام شده زیر می باشند

 • حسابداری برای مدیران
 1. اصول حسابداری 1  مولف/مترجم : عبدالکریم مقدم – علی شفیع زاده  ناشر : پیام نور
 2. اصول حسابداری 2 مولف/مترجم : یحیی حساس یگانه  ناشر : پیام نور
 • نظریه های سازمان و مدیریت
 1. کتاب مبانی سازمان و مدیریت  مولف/مترجم :  طاهره فیضی  ناشر :  پیام نور
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

.

همچنین این مجموعه تالیفی می باشد و نمونه آن در سطح کشور وجود ندارد و تهیه و بروزرسانی آن در انحصار گروه همیشه آنلاین می باشد

ویژگیهای مهم و متمایز این مجموعه :

– مجموعه تماما در یک دی وی دی به صورت نرم افزاری ارائه میگردد – جزوات با قابلیت پرینت می باشند – جزوات بر اساس آخرین سر فصل اعلام شده هستند – مجموعه با قفل امنیتی عرضه می شود و توسط قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار حمایت میگردد – مجموعه بسیار کامل است و نیاز شما را به کتاب مرتفع می کند – هزینه جمع آوری این جزوات بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ می باشد که با کمترین هزینه در اختیار شما قرار میگیرد – مجموعه متفاوت با مجموعه های دیگر است و مشابه ای ندارد – تنها مجموعه منطبق بر منابع جدید اعلام شده – مجموعه هم دارای جزوه و هم دارای خلاصه و هم دارای نکات مهم درس است به اضافه سوالات درس – دارای مجموعه ۱۴۰۰ تست مرتبط با مدیریت و تست های تالیفی ویژه

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای تهیه مجموعه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA سالهای 86 تا 90

خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA سالهای 85 تا 90 بروی دکمه بالا کلیک نمایید

 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA سال 91

خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA سال 91 بروی دکمه بالا کلیک نمایید

 


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA منابع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت MBA,شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA,جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت MBA,سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور مدیریت MBA منابع و جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA و لیست شهر ها ارائه کننده دانلود و خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

نظرات بسته میباشد.
     آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE