خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
بسته های طلایی برنامه ریزی درسی و مشاوره و قبولی کنکور کارشناسی ارشد

مجموعه جزوات و منابع کارشناسي ارشد فراگير کامپيوتر نرم افزار
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه پیام نور

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

7/5/92

14/6/92

2

ثبت دروس معادل سازی شده

2/6/92

14/6/92

3

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

7/5/92

14/6/92

4

ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز

22/4/92

3/5/92

5

تعریف اساتید برای دروس در سیستم

22/4/92

3/5/92

6

بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو

22/4//92

1/6/92

7

ثبت نام و انتخاب واحد

7/6/92

15/6/92

8

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

9

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

18/6/92

30/6/92

10

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

16/6/92

28/9/92

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

30/6/92

5/7/92

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

30/6/92

5/7/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

13/7/92

13/8/92

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید

6/7/92

28/9/92

15

حذف و اضافه

8/7/92

16/7/92

16

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

4/8/92

11/8/92

17

اتمام زمان اصلاح نمره و درس

18/9/92

18

حذف اضطراری

13/9/92

19/9/92

19

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

10/9/92

18/9/92

20

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

10/9/92

18/9/92

21

اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده

18/9/92

22

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

20/9/92

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

29/9/92

24

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

30/10/92

25

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

26/9/92

26/10/92

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

ادامه نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

26

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

10/9/92

18/9/92

27

* زمان  امتحانات

30/9/92

26/10/92

28

قرائت پاسخنامه

30/9/92

28/10/92

29

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

30/9/92

5/11/92

30

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

10/11/92

31

اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید

15/10/92

32

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

20/10/92

30/10/92

33

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

1/11/92

10/11/92

* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 7 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

15/9/92

15/10/92

2

ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

15/9/92

15/10/92

3

ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز

15/10/92

25/10/92

4

تعریف اساتید برای دروس در سیستم

15/10/92

25/10/92

5

بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو

15/10/92

1/11/92

6

ثبت نام و انتخاب واحد

27/10/92

4/11/92

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

7

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

8

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

23/11/92

30/11/92

9

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

5/11/92

8/3/93

10

ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز

متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی ارشد فراگیر

متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید

5/11/92

30/11/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

1/12/92

28/12/92

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای بهمن ماه

19/11/92

8/3/93

15

حذف و اضافه

26/11/92

5/12/92

16

اتمام زمان اصلاح نمره و درس

29/2/93

17

حذف اضطراری

20/2/93

29/2/93

18

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

20/2/93

29/2/93

19

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

20/2/93

29/2/93

20

اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده

29/2/93

21

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

1/3/93

22

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

9/3/93

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

10/4/93

24

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

6/3/93

5/4/93

25

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

20/2/93

30/2/93

26

* زمان امتحانات

10/3/93

5/4/93

27

قرائت پاسخنامه

10/3/93

7/4/93

28

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

10/3/93

15/4/93

29

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

20/4/93

30

اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید

25/3/93

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

31

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

26/3/93

5/4/93

32

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

6/4/92

16/4/92

* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 10 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

ترم تابستان (در صورت تصویب ارائه)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

6/4/93

18/4/93

2

ارائه دروس برای مراکز

7/4/93

12/4/93

3

ثبت نام و انتخاب واحد

14/4/93

22/4/93

4

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

6/4/93

5/5/93

5

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

8/5/93

6

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

13/5/93

29/5/93

7

شروع امتحانات

18/5/93

29/5/93

8

قرائت پاسخنامه

18/5/93

31/5/93

10

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

18/5/93

10/6/93

11

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

24/6/93

13

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

11/7/93

18/7/93

14

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

19/7/93

25/7/93

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 10 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

منبع : دانشگاه پیام نور

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین


..:: با محبوبیت این مطلب در گوگل به دیگران امکان دسترسی به آن را بدهید ::....:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه پیام نور از طریق خبرگزاری این دانشگاه پس از اعمال تغییرات جدید منتشر گردید

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۴۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
235000 تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ6به “تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 دانشگاه پیام نور”

 1. مجتبي گفت:

  سلام
  خسته نباشید.

  ببخشید این درس حفظ جزء سی قرآن رو چجوری باید انتخاب کرد.

  توی لیست دروس نیست.!!!

  ممنون

  • مدیر سایت گفت:

   متاسفانه در زمینه اشکالات سیستم گلستان نمی توانیم کمکتان کنیم لطفا با مرکز خودتان تماس بگیرید

 2. amir2022 گفت:

  سلام یه سوال خیلی مهم دارم .من دانشجوی ارشد فراگیر مدیریت دولتی ورودی 91 هستم.سوالم اینه که درسهایی که در دوره دانشپذیری امتحان دادیم و قبول شدیم و دقیقا همون دروس الان دوباره در سرفصل دروس دوره دانشجویی هستش رو باید الان که دانشجو شدیم دوباره گذروند یا همون یک بار دوره دانشپذیری کافیه؟ لطفا دقیق جواب بدید که برای انتخاب واحد خیلی گیج شدم با تشکر

 3. مریم گفت:

  با سلام . میخواستم بپرسم که آیا این تقویم آموزشی برای فراگیر هم هست ؟ مرسی
     آخرین بروزرسانی : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE