تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95
تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95

طبق روال هر دوره سوالات کارشناسی ارشد فراگیر  نوبت شانزدهم به صورت اختصاصی به دستمان رسیده و آماده عرضه می باشد اولین و تنها سایتی هستیم که سوالات را به صورت مستقیم تهیه و عرضه می کنیم
سوالات از امروز در فروشگاه قرار خواهد گرفت ولی به دلیل کثرت رشته ها ( 146 دفترچه از رشته های مختلف ارشد فراگیر ) می توانید در سریعترین زمان از طریق فرم زیر تهیه نمایید

جهت تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95 از لینک زیر اقدام کنید

http://pay.hamisheonline.com/home/form/7

تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95 (کلیک کنید)

سوالات پس از ثبت سفارش به ایمیل شما ارسال میگردد.

لیست رشته های موجود در آرشیو سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


1 – پژوهش هنر
2 – ژئومورفولوژی-هیدرو ژئوفورمولوژی در برنامه ریزی محیطی
3 – کارآفرینی- آموزش عالی
4 – کارآفرینی-کسب و کار جدید
5 – کامپیوتر-نرم افزار
6 – کامپیوتر-هوش مصنوعی
7 – آب و هوا شناسی-شهری
8 – آب و هواشناسی- اقلیمی
9 – آب و هواشناسی-کاربردی
10 – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
11 – آمار ریاضی
12 – آموزش ریاضی
13 – آموزش زبان انگلیسی
14 – آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
15 – آموزش زبان فارسی
16 – آموزش محیط زیست
17 – آموزش و بهسازی منابع انسانس
18 – اخلاق- اسلامی
19 – اخلاق- فلسفه اخلاق
20 – اقتصاد اسلامی
21 – اقتصاد انرژی
22 – اقتصاد و تجارت الکترونیک
23 – الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
24 – الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
25 – الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیٍث
26 – الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق
27 – برنامه ریزی درسی
28 – برنامه ریزی رفاه اجتماعی
29 – تکنولوژی آموزشی
30 – تاریخ انقلاب اسلامی
31 – تاریخ تشیع
32 – تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-تعلیم و تربیت اسلامی
33 – تاریخ- تاریخ ایران اسلامی
34 – تاریخ-تاریخ اسلام
35 – تحقیقات آموزشی
36 – جامعه شناسی
37 – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- اقتصاد فضا-برنامه ریزی کالبدی-سازمان دهی مناطق عشایری-
38 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری- برنامه ریزی مسکن- بهسازی شهری و محیط زیست شهری
39 – جغرافیای سیاسی- فضای شهری
40 – حسابداری
41 – حقوق بین الملل
42 – حقوق جزا و جرم شناسی
43 – حقوق خصوصی
44 – رفتار حرکتی- رشد حرکتی
45 – روانشناسی اسلامی-مثبت گرا
46 – روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
47 – روانشناسی بالینی
48 – روانشناسی تربیتی
49 – روانشناسی شخصیت
50 – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
51 – روانشناسی
52 – ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-تحقیق در عملیات
53 – ریاضی محض- آنالیز- جبر- هندسه
54 – زبان شناسی همگانی
55 – زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری
56 – زبان و ادبیات انگلیسی
57 – زبان و ادبیات عربی- ادبیات عربی
58 – زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
59 – زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک
60 – زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عامه
61 – زبان و ادبیات فارسی-ویرایش و نگارش
62 – زبان و ادبیات فارسی
63 – زمین ساخت-تکنونیک
64 – زمین شناسی- پترولوژی
65 – زمین شناسی- زلزله شناسی
66 – زمین شناسی- زمین شیمی
67 – زمین شناسی- زیست محیطی
68 – زمین شناسی-چینه نگاری
69 – زمین شناسی-آب زمین شناسی
70 – زمین شناسی-اقتصادی
71 – زمین شناسی-رسوب شناسی
72 – زیست شناسی- ژنتیک
73 – زیست شناسی- بیو فیزیک
74 – زیست شناسی- علوم جانوری-سلولی تکوینی-فیزیولوژی جانوری
75 – زیست شناسی-بیوشیمی
76 – زیست شناسی-علوم گیاهی-سیستماتیک اکولوژی
77 – زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی
78 – زیست فناوری میکروبی
79 – شیمی آلی
80 – شیمی-پلیمر-طراحی فرایند- محیط زیست-شبیه سازی
81 – شیمی-تجزیه-معدنی-فتوشیمی
82 – شیمی
83 – صنایع- بهینه سازی سیستم ها
84 – صنایع- مدل سازی سیستم های گلان
85 – صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
86 – صنایع- مهندسی آینده پژوهی
87 – صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیر تامین
88 – صنایع-مهندسی سیستم های سلامت
89 – طراحی شهری
90 – علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت کتابخانه های دیجیتال
91 – علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات
92 – علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
93 – علم سنجی
94 – علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگی
95 – علوم ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری
96 – علوم اقتصادی
97 – علوم سیاسی- اندیشه سیاسی در اسلام
98 – علوم سیاسی
99 – عمران- راه و ترابری
100 – عمران- سازه
101 – عمران- محیط زیست
102 – عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
103 – عمران-ژئوتکنیک
104 – عمران-آب و سازه های هیدرولیکی
105 – غلسفه و کلام اسلامی-فلسفه اسلامی
106 – فلسفه و کلام اسلامی- کلام اسلامی
107 – فلسفه و حکمت اسلامی
108 – فناوری اطلاعات- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
109 – فیزیک
110 – فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
111 – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
112 – مدیریت کسب و کار-استراتژی-بازاریابی- رفتار سازمانی و منابع انسانی – …
113 – مدیریت آموزشی
114 – مدیریت اجرایی
115 – مدیریت امور شهری
116 – مدیریت بازرگانی-بازاریابی-بازرگانی بین الملل-مدیریت تحول- مالی
117 – مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها-تحول- سیستم های اطلاعاتی- مالی دولتی-نیروی انسانی
118 – مدیریت رسانه
119 – مدیریت فناوری اطلاعات -سیستم های اطلاعاتی پیشرفته- کسب کار الکترونیکی
120 – مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامی
121 – مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
122 – مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
123 – مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش
124 – مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی
125 – مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی
126 – مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
127 – مشاوره و راهنمایی
128 – مشاوره- مشاوره خانواده
129 – مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
130 – مهندسی کشاورزی- زراعت
131 – مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
132 – مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
133 – مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی
134 – مهندسی کشاورزی-علوم دامی گرایش تغذیه دام
135 – مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولیدو مدیریت واحدهای کشاورزی
136 – مهندسی برق- افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
137 – مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک
138 – مهندسی شیمی-صنایع غذایی
139 – مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
140 – مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
141 – مهندسی مکانیک
142 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی
143 – مهندسی معماری
144 – مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش لرزیابی و آمایش سرزمین
145 – مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
146 – نهج البلاغه-اجتماعی- سیاسی-حقوق عمومی-

تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95
تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95

جهت تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95 از لینک زیر اقدام کنید

http://pay.hamisheonline.com/home/form/7

تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95 (کلیک کنید)

 

سوالات ارشدفراگیرحقوق بین الملل 95 خرید,اینترنتی,دانلود,ایمیل,تست,سوالات,کارشناسی,ارشد,فراگیر,پیام نور,سال,94,92,91,85,86,87,88,93,حقوق بین الملل,خرید,اینترنتی,دانلود,ایمیل,تست,سوالات,کارشناسی,ارشد,فراگیر,پیام نور,سال,سوالات فراگیر 94,حقوق بین الملل دانلود و ایمیل تست و سوالات ارشد فراگیر حقوق بین الملل 95 نوبت شانزدهم دانشگاه پیام نور خرید اینترنتی سوالات ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوال, فراگیر پیام نور, اخبار پیام نور, دفترچه سوالات فراگیر, نمونه سوالات فراگیر, اخبار پیام نور – اخبار پیام نور – امتحانات پایان پیام نور – دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور – دانلود رایگان نمونه سوال – دانلود سوالات پیام نور – نمونه سوالات الهیات پیام نور – نمونه سوالات تربیت بدنی پیام نور – نمونه سوالات حقوق پیام نور – نمونه سوالات فیزیک پیام نور – نمونه سوالات کامپیوتر پیام نور – نمونه سوالات کشاورزی پیام نور – نمونه سوالات نیمسال دوم 91-90 پیام نور – نمونه سوالات پیام نور,سوالات فراگیر,سوالات ارشد فراگیر ,سوالات کارشناسی ارشد پیام نور,نمونه سوالات و تست پیام نور

سوالات ارشد فراگیر پیام نور85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر  95 دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 94 95  نوبت شانزدهم سوالات کارشناسی ارشدفراگیر 95 دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور جزوات ارشد فراگیر سوالات ارشد پیام نور سوالات ترمی پیام نور سوالات ارشد پایان ترم پیام نور ارشد فراگیر پیام نور سوالات ترمی ارشد دانشگاه پیام نور سوالات ارشد فراگیر 95 سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 95 سوالات ارشد فراگیر 95 پیام نور 95 پیام نور 95 اخبار پیام نور اخبار دانشگاه پیام نوروخرید اینترنتی پستی,دانلود رایگان,کارشناسی ارشد فراگیر,پیام نور تست جزوات منابع سوالات کتاب جزوات کارشناسی ارشد,نمونه سوالات پیام نور خرید اینترنتی جزوات فروشگاه اینترنتی بسته های کارشناسی ارشد فراگیر رشته های روانشناسی حسابداری مدیریت کامپیوتر بالینی دانلود سوالات ارشد فراگیر سال 94 و 95 منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 95 دانلود دفترچه ارشد فراگیر نوبت شانزدهم دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر نوبت شانزدهم سال 95

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید