کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

جشنواره تخفیف ویژه عید سعید فطر همیشه آنلاین

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات کامپیوتر نرم افزار

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی مجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر (DVD)

قیمت اصلی : 72000 تومان – قیمت با تخفیف : 60000 تومان

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

مجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوترمجموعه منابع و جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت اجرایی

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی (DVD)

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجراییجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت اجرایی

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت اجراییبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت اجرایی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت بازرگانی

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی ) (DVD)

قیمت اصلی : 72000 تومان – قیمت با تخفیف : 60000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی )جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی ( بسته دیجیتالی )

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی

قیمت اصلی : 216000 تومان – قیمت با تخفیف : 180000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت بازرگانی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت دولتی

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی (DVD)

قیمت اصلی : 72000 تومان – قیمت با تخفیف : 60000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتیجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتی

قیمت اصلی : 168000 تومان – قیمت با تخفیف : 140000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور مدیریت دولتی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت فناوری اطلاعات

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات (DVD)

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعاتجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعاتبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مدیریت کسب و کار MBA

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای (DVD)

قیمت اصلی : 72000 تومان – قیمت با تخفیف : 60000 تومان

جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ایجزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA ام بی ای

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

قیمت اصلی : 174000 تومان – قیمت با تخفیف : 145000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBAبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مهندسی عمران

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساخت

قیمت اصلی : 150000 تومان – قیمت با تخفیف : 125000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساختبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر عمران مهندسی و مدیریت ساخت

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مهندسی فناوری اطلاعات

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات (DVD)

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعاتجزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات

بسته آمادگی ارشد فراگیر و جزوات مهندسی معماری

مجموعه جزوات ارشد فراگیر (DVD)

این مجموعه به صورت PDF بروی دی وی دی ارسال میگردد

خرید اینترنی جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی ) (DVD)

قیمت اصلی : 72000 تومان – قیمت با تخفیف : 60000 تومان

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی )جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری ( بسته دیجیتالی )

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی برنامه ریزی درسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی

قیمت اصلی : 162000 تومان – قیمت با تخفیف : 135000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر برنامه ریزی درسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حسابرسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسی

قیمت اصلی : 132000 تومان – قیمت با تخفیف : 110000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابرسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حقوق بین الملل

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین الملل

قیمت اصلی : 120000 تومان – قیمت با تخفیف : 100000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین المللبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق بین الملل

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی

قیمت اصلی : 210000 تومان – قیمت با تخفیف : 175000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق جزا و جرم شناسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرا

قیمت اصلی : 180000 تومان – قیمت با تخفیف : 150000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرابسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر روانشناسی اسلامی مثبت گرا

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی بالینی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینی

قیمت اصلی : 204000 تومان – قیمت با تخفیف : 170000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی بالینی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی روانشناسی تربیتی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی

قیمت اصلی : 192000 تومان – قیمت با تخفیف : 160000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی تربیتی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی زبان و ادبیات فارسی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسی

قیمت اصلی : 228000 تومان – قیمت با تخفیف : 190000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر زبان و ادبیات فارسی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی فراگیر حسابداری

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداری

قیمت اصلی : 0 تومان – قیمت با تخفیف : 0 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداریبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور حسابداری

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی فراگیر روانشناسی عمومی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومی

قیمت اصلی : 234000 تومان – قیمت با تخفیف : 195000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور روانشناسی عمومی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی مدیریت آموزشی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشی

قیمت اصلی : 222000 تومان – قیمت با تخفیف : 185000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت آموزشی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک آموزشی مدیریت منابع انسانی اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامی

قیمت اصلی : 186000 تومان – قیمت با تخفیف : 155000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر مدیریت منابع انسانی اسلامی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک اموزشی حقوق خصوصی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصی

قیمت اصلی : 216000 تومان – قیمت با تخفیف : 180000 تومان

بسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصیبسته آمادگی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر حقوق خصوصی

بسته آمادگی ارشد فراگیر و منابع کمک اموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی

بسته آمادگی کتابی ارشد فراگیر

این بسته به صورت کتاب چاپ شده ارسال می گردد

خرید اینترنی بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامی

قیمت اصلی : 168000 تومان – قیمت با تخفیف : 140000 تومان

بسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامیبسته آمادگی آزمون ارشد فراگیر فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید