تست زدن
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
نمونه کارنامه ارشد فراگیر پیام نور
نمونه کارنامه ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها : با توجه به درخواست های بسیار زیاد شما داوطلبان و بازدید کنندگان وب سایت همیشه آنلاین برخی از نمونه کارنامه های جدید را که متعلق به دوره آذر ماه 91 دوازدهم فراگیر می باشد را برای شما جمع آوری و برایتان در این مطلب قرار می دهیم امید است قابل توجه شما عزیزان قرار گیرد و بهر برداری لازم را بفرمایید

کارنامه ها توسط کاربران با میل و رضایت خودشان برای ما ارسال شده است و هیچکدام داراری اطلاعات فردی وخصوصی نمی باشد

کارنامه های دیگردوره ها و رشته ها نیز از لینک زیر قابل مشاهده است 

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

( کارنامه های دوره های قبل کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور – کلیک کنید )

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

 

پذیرش بهمن 1391 و مهر 1392

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
14 13 12 14.67 16.27 بازرگانی بین الملل/ تهران – بهمن91 16 1668
11 16 16 10.67 15.15 بازاریابی- تهران / آموزش محور- بهمن91 19 1638
7 12 13 12.67 14.14 بازاریابی – ری – بهمن91 104 1394
10 12 11 12 17.85 مدیریت مالی/ تهران – مهر92 19 1368
11 9 6 7.33 14.01 بازاریابی/ کرج / آموزش محور – بهمن91 139 1318
6 12 9 8 13.02 بازاریابی– گرمسار – آموزش محور – بهمن91 258 1131
6 7 8 7.33 16.42 بازاریابی/ بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 245 1034
10 4 4 12 14.34 بازاریابی/ بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 247 1033
توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی سال 91

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن 91 1638، 1394 1318، 1131، 1034، 1033
کرج -مهر92 1394، 1318 1131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
تهران -بهمن 91 1638 1394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران -مهر92 1394 1318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1638 1394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری -بهمن 91 1638، 1394 1318، 1131، 1034، 1033
ری -مهر92 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
گرمسار -بهمن 91 1394، 1318 1131، 1034، 1033
گرمسار -مهر92 1394، 1318، 1131 1034، 1033
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318، 1131 1034، 1033
گرمسار – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم -بهمن 91 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم -مهر92 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1394، 1131، 1033، 1034

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین الملل سال 91

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
کرج -بهمن 91 1668
کرج -مهر92 1668
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1668
کرج – آموزش محور – مهر92 1668
مرکز بین الملل عسلویه -بهمن 91 1668
مرکز بین الملل عسلویه -مهر92 1668
مرکز بین الملل عسلویه– آموزش محور – بهمن 91 1668
مرکز بین الملل عسلویه– آموزش محور – مهر92 1668
تهران -بهمن 91 1668
تهران -مهر92 1668
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1668
تهران – آموزش محور – مهر92 1668
ری -بهمن 91 1668
ری -مهر92 1668
ری – آموزش محور – بهمن 91 1668
ری – آموزش محور – مهر92 1668

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت مالی سال 91

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
تهران -بهمن 91 1368
تهران -مهر92 1368
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1368
تهران – آموزش محور – مهر92 1368

نمونه کارنامه ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات

پذیرش بهمن 91 و مهر 92

 

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار (2واحد) تحلیل آماری (2واحد) منطق فازی و هوش مصنوعی (2واحد) تاثیر فناوری اطلاعات برسازمان ومدیریت (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
8 7 9 9 15.27 کسب کارالکترونیک/ مرکزبین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 3سهمیه 1168
توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت فناوری اطلاعات- گرایش کسب و کار الکترونیک

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1168
تهران -مهر92 1168
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1168
تهران – آموزش محور – مهر92 1168
بین الملل قشم -بهمن 91 1168
بین الملل قشم -مهر92 1168
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1168 (سهمیه)
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1168

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی

پذیرش بهمن 91 و مهر92

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه تراز
18 19 15 7.33 15.66 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 8 1615
12 18 13 6.67 17.60 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 31 1442
16 13 12 7.33 16.51 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 40 1391
14 13 12 6.67 15.37 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 85 1309
11 8 12 6 12.63 منابع انسانی/ رشت/ آموزش محور/ مهر92 2سهمیه 1064
11 11 7 6 14.60 منابع انسانی/ دلیجان / آموزش محور – مهر92 292 1060
9 7 11 6.67 15.89 منابع انسانی/ گرمسار – آموزش محور – مهر92 295 1057
8 6 9 5.33 12.88 مدیریت تحول/ تهران / آموزش محور – بهمن91 55 1045

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
تهران -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
تهران – آموزش محور – مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
گرمسار -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
گرمسار -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
گرمسار – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1064، 1060، 1057
شیراز -بهمن 91 1615، 1442 1309، 1064، 1060، 1057
شیراز -مهر92 1615، 1391، 1309 1064، 1060، 1057
شیراز – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442، 1309 1064، 1060، 1057
شیراز – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1309 1064، 1060، 1057
رشت -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
رشت -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
رشت – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
رشت – آموزش محور – مهر92 1615، 1391 و 1064 (سهمیه) 1060، 1057
دلیجان -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
دلیجان -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
دلیجان – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
دلیجان – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1064، 1060 1057

 نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1045
تهران -مهر92 1045
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1045
تهران – آموزش محور – مهر92 1045

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته MBA

پذیرش بهمن 91 و مهر 92

 

تئوریهای مدیریت  (3واحد) مدیریت استراتژیک (3واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
14.67 14 17.33 14.54 تهران/ مهر92 14 1763
17.33 15.33 12.67 15.38 تهران / بهمن91 15 1758
16 16.67 10.67 13.24 دماوند / بهمن91 36 1652
12 13.33 14.67 16.13 دماوند / بهمن 91 56 1603
8.67 13.33 15.33 12.49 دماوند / آموزش محور – مهر92 132 1445
11.33 10.67 12 14.21 همدان / بهمن 91 167 1373

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته MBA

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1758، 1763 1652، 1603
تهران -مهر92 1603، 1652، 1758، 1763 1445، 1373
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763
تهران – آموزش محور – مهر92 1603، 1652، 1758، 1763 1445
دماوند – بهمن91 1603، 1652، 1758، 1763
دماوند- مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763 1373
دماوند – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763
دماوند – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763
بین الملل قشم – بهمن91 1603، 1652، 1763
بین الملل قشم – مهر92 1445، 1603، 1652، 1763
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1763
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1763
همدان – بهمن91 1603، 1652، 1758، 1763
همدان – مهر92 1373، 1445، 1603، 1652، 1758، 1763
همدان – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763
همدان – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت اجرایی

پذیرش بهمن 91 و مهر 92

 

سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد) مدیریت مالی واقتصادمدیریت (2واحد) حسابداری مدیریت (2واحد) زبان تخصصی  (3 واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
10 13 14 16.67 15.28 استراتژیک – تهران – بهمن91 – آموزش محور 4 1764
15 10 6 14 17.16 استراتژیک – تهران – بهمن91 13 1567
14 8 5 16.67 13.82 استراتژیک – تهران – مهر92 25 1500
14 15 8 5.33 16.32 استراتژیک – تهران – آموزش محور – بهمن91 64 1385
8 13 6 10.67 15.62 بازاریابی وصادرات/ بین الملل قشم / بهمن91 6 1313
12 9 3 9.33 13.35 بازاریابی وصادرات/ تهران – بهمن 91 آموزش محور 89 1152
5 5 5 12.67 15.86 استراتژیک – گرمسار / بهمن91 200 1118
4 6 9 10 13.82 استراتژیک – گرمسار / مهر92 215 1077
9 4 5 7.33 15.65 بازاریابی وصادرات/ ورامین – بهمن91 186 988
7 3 5 4.67 14.37 بازاریابی وصادرات/ گرمسار – آموزش محور – مهر92 289 799

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت اجرایی – گرایش استراتژیک

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن 91 1764، 1567، 1500، 1385 1118، 1077
کرج -مهر92 1567، 1500، 1385 1118، 1077
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1567، 1385 1118، 1077
کرج – آموزش محور – مهر92 1764، 1567، 1500، 1385 1077
تهران -بهمن 91 1764، 1567، 1500 1385، 1118، 1077
تهران -مهر92 1567، 1500، 1385 1118، 1077
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1567، 1385 1118، 1077
تهران – آموزش محور – مهر92 1764، 1567، 1500، 1385 1077
ورامین -بهمن 91 1764، 1567، 1500، 1385 1118، 1077
ورامین -مهر92 1567، 1500، 1385، 1118 1077
ورامین – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1567، 1385 1118، 1077
ورامین – آموزش محور – مهر92 1764، 1567، 1500، 1385، 1077
گرمسار -بهمن 91 1764، 1567، 1500، 1385، 1118 1077
گرمسار -مهر92 1567، 1500، 1118، 1077
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1567، 1385، 1118
گرمسار – آموزش محور – مهر92 1764، 1567، 1500
بابل -بهمن 91 1764، 1500، 1385 1118، 1077
بابل -مهر92 1500، 1118، 1077
بابل – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1385، 1118
بابل – آموزش محور – مهر92 1764
ساری -بهمن 91 1764، 1500، 1385 1118، 1077
ساری -مهر92 1500، 1118، 1077
ساری – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1385، 1118
ساوه -بهمن 91 1764، 1567، 1500، 1387، 1118 1077
ساوه -مهر92 1567، 1500، 1077
ساوه – آموزش محور – بهمن 91 1764، 1567، 1385، 1118
ساوه – آموزش محور – مهر92 1764، 1567
بین الملل قشم -بهمن 91 1500
بین الملل قشم -مهر92 1500

 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت اجرایی – گرایش بازاریابی و صادرات

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن 91 1220 988، 799
کرج -مهر92 1220 988، 799
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1220 988، 799
کرج – آموزش محور – مهر92 1220، 988 799
تهران -بهمن 91 1220، 1152، 988، 799
تهران -مهر92 1152، 1220 988، 799
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1152، 1220 988، 799
تهران – آموزش محور – مهر92 1152، 1220 988، 799
ورامین -بهمن 91 1220، 988
ورامین -مهر92 1220، 988
ورامین – آموزش محور – بهمن 91 1220، 988
ورامین – آموزش محور – مهر92 1220، 988
گرمسار -بهمن 91 988 799
گرمسار -مهر92 988 799
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 799، 988
گرمسار – آموزش محور – مهر92 988، 799
بابل -بهمن 91 1220 799
بابل -مهر92 1220 799
بابل – آموزش محور – بهمن 91 1220 799
بابل – آموزش محور – مهر92 1220 799
ساری -بهمن 91 1220 799
ساری -مهر92 1220 799
ساری – آموزش محور – بهمن 91 1220 799
ساری – آموزش محور – مهر92 1220 799
ساوه -بهمن 91 1152، 988
ساوه -مهر92 1152، 988
ساوه – آموزش محور – بهمن 91 1152، 988
ساوه – آموزش محور – مهر92 1152، 988
بین الملل قشم -بهمن 91 1313
بین الملل قشم -مهر92 1313
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1313
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1313

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت رسانه

پذیرش بهمن 91 و مهر 92

 

آیین نگارش زبان فارسی (2واحد) بنیادهای علم سیاست (2واحد) مدیریت عمومی (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
12 17 18 19.33 17.84 تهران / بهمن91 4 1832

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت رسانه های ورزشی

 

رشته – محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
تهران-بهمن 91 1832
تهران-مهر92 1832
تهران– آموزش محور – بهمن 91 1832
تهران– آموزش محور – مهر92 1832

تذکر : جداول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.

این صفحه برای کاملتر شدن بروز خواهد شد

ما را در تکمیل این صفحه یاری کنید و در صورتیکه شما هم کارنامه ای از دوره قبل دارید برایمان بفرستید تا در این صفحه قرار دهیم ( لطفا عکس از کارنامه برایمان به ایمیل سایت ارسال نمایید)

 

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

24 دیدگاه‌ها

 1. سلام آیا فقط با خواندن سوالات کنکور سالهای قبل امکان قبولی در ارشد مدیریت هست؟ممنون میشم جواب بدید

  • با توجه به اینکه تا 40% تکرار در سوالات پیام نور هست ولی فقط سوال خوندن امکان قبولی در ارشد فراگیر را نخواهد داشت

 2. من همون حسنی هستم که آخرین دو نظر مربوط به خودمه…دیروز نتیجه ها اعلام شد و من رتبه یک را کسب نمودم
  با این نمرات
  حسابداری 19.2
  مهندسی سیستم 18.4
  شرایط پیمان 16.8
  عدل کارشناسی 14
  رشته کارشناسی مهندسی صنایع
  اگه کسی از دوستان نیاز به مشاوره داشته باشه حاضرم کمک کنم، همینجا پیا بزارین

  • موفق باشید اگر در نظرات خبر اعلام نتایج کارنامه رو می ذاشتید که کاربران دیگه هم ببینند بهتره

  • سلام.آقای حسن!بنظرتون قبولی یه آدم شاغل تو رشته مدیریتی دولتی تو تهران دور از انتظاره؟

  • با سلام من میخواستم در کارشناسی ارشد فراگیر رشته حسابداری نوبت نوزدهم شرکت کنم و باید قبول شوم خواهشمندم من را راهنمایی کنید . ممنون .

 3. مدیریت ساخت
  حسابداری مالی 14.4
  تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم12
  مدیریت پیمان 16
  معدل کارشناسی 14
  رتبه ام 51

  • سلام بنده مدیریت ساخت کرج زدم
   قبولیش چه طوره؟
   آیا شما قبول شدید؟
   به ایمیلم جواب بدید لطفا

 4. خدمت دوستی که فرمودن مدیریت ساخت هستن و میانگین 70درصد زدن، من بهشون میگم احتمال قبولیشون کمتراز صفره…من پارسال میانگین 71 درصد زدم ورتبه ام شد 51…
  ولی امسال سخت تر هم شدهالبته خودم امسال میانگین 90درصد زدم با معدل 14 ولی امیدقبولی ندارم

 5. سلام من دیروز امتحان ارشد فراگیر دادم…مدیریت ساخت عمران با تنها اولویت کرج
  تمام درسها رو حدود هفتاد درصد زدم و معدلم ١۶/٣۵ هست
  میدونم با توجه به رقابتی بودن و کاهش پذیرش نمیشه پیش بینی کرد اما با توجه به تجربه شما در این زمینه امیدی برای قبولی من هست؟
  با تشکر

  • دوست عزیز برای آزمون فراگیر که آمار آن مجهول است نمی توان هیچ پیش بینی را داشت باید تا نتایج صبر کنید

 6. سلام،من برای اولین بار یه سوال پرسیدم اما جواب ندادید،خواهش میکنم جواب سوال منو بدید،آیا نمرات دانش پذیری توی معدل نهایی تاثیر دارد؟چون من از چند نفر پرسیدم گفتند نمراتی که بالای ۱۲ باشه تاثیر دارد اگر اینطوری باشه با توجه به اینکه نمرات من در ترمهای دانشگاه خوب بوده به خاطر نمرات پایینم در دوره دانشپذیری معدلم خیلی میاد پایین،لطفاً راهنمایی کنید

 7. باسلام،من یک سوال از خدمتتون داشتم و اون این بود که آیا نمرات دوره دانش پذیری در معدل کل تاثیر گذار است یا خیر؟چون من از چند نفر شنیدم که گفتن نمرات در معدل نهایی لحاظ میشه
  پیشاپیش از پاسخ گویی شما ممنونم

 8. سلاممن ارشد فراگیر نوبت 14 ثبت نام کردم(رشته مدیریت دولتی منابع انسانی) لطفا نحوه مطالعه منابع را راهنمایی کنیید با توجه به اینکه کارشناسی جغرافیا دارم

 9. سلام من دیروز کنکور ارشد فراگیر دادم رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی به غیر از زبان همه درسا را بالا زدم. معدلمم 16 هست امکان قبولی تهران دارم؟

  • مشخص نیست چون هیچ پیش بینی نمیشه داشته با توجه به اینکه این دوره ظرفیت کم شده و تعداد شرکت کننده تقریبا بیشتری داشته

  • سعیمون اینه که برای تمام رشته ها نمونه کارنامه ها رو بگذاریم ولی در مورد سوالتون درباره نمره دورس باید بگم نمیشه هیچ پیش بینی قطعی داشت که شما بالای 12 بگیرید حتما قبولید
   کلا شانس قبولی با نمره بیشتر به دلیلی رقابتی بودن بالا میره

 10. سلام و خسته نباشید شما خبری از جدول جدیدشهریه ندارید ؟ نمی دونید افزایش شهریه دوره های رسمی و کاهش شهریه دوره فراگیر چه مقداری هست یعنی دقیقا چقدر کاهش برای فارگیر دارد؟هم ثابت و هم متغیر یا فقط متغیر ؟الان ثابت فراگیر571هزار تومن و متغیرش برا هر واحدی54500تومن است بنظرتان چقدر خواهد شود لطفا کامل توضیح دهید با تشکر

  • 15 درصد کاهش برای دوره های فراگیر و 15% افزایش برای رسمی ها که هنوز جدول منتشر نشده است به محض انتشار حتما در وب سایت قرار خواهیم داد

 11. سلاممممممم
  توروخدا واسه رشته های فنی هم اینجوری بررسی کنید . من معدلم 12 هست اگه رشته عمران همه درسارو 12 بگیرم قبولم؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید