نحوه انتقال پدیرفته شدگان آزمون سراسری به دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 پیام نور : لیست ارائه دروس و منابع  درس مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور را دانلود کنید.

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 پیام نور
لیست منابع و ارائه دروس نیمسال دوم 94-93 پیام نور

لیست ارائه دروس و منابع درسی مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور در سال تحصیلی 94-93 در ادامه همین مطلب برای دانلود ارائه شده است.

لیست ارائه دروس پیام نور 

لیستی که برای دانشجویان کارشناسی به صورت 8 ترمه و برای دانشجویان ارشد 3 تا 5 ترمه ارائه می شود را لیست ارائه دروس می گویند در واقع همان واحدهایی می باشد که دانشجو در طول دوران تحصیل باید بگذراند.و به نوعی یک برنامه ریزی جامع درسی توسط خود دانشگاه برای دانشجو که به عنوان راهنما ارائه شده است و به دانشجو می گوید که بهتر است در هر ترم چه دروسی را انتخاب کند. نکته مهم در این لیست پیش نیاز همنیاز های مشخص شده برای هر درس می باشد که دانشجو ملزم به رعایت آنها می باشد یعنی حتما باید رعایت کنید. از نکات قابل ذکر دیگر اینکه  ممکن است این لیست هر ترم عوض شود آخرین لیست ارائه دروس را می توانید در همین سایت از ستون سمت راست قسمت دسترسی سریع دریافت کنید.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

لیست منابع پیام نور 

یکی از مهمترین مواردی که دانشجو در کل دوران تحصیل با آن روبرو می باشد لیست منابع می باشد در این لیست دقیقا مشخص شده است که برای هر درسی که انتخاب کرده اید چه کتابی را باید مطالعه کنید حتی حذفیات نیز در این لیست نوشته شده است اما یک نکته مهم درباره لیست منابع نوع امتحان هر درس است ! یعنی تستی یا تشریحی بودن هر درسی نیز در لیست منابع مشخص شده است پس ملاک امتحان پایانی اینکه از چه کتابی و چه فصل هایی و تستی یا تشریحی بودن آن در لیست منابع مشخص شده است. لیست منابع نیز ممکن است هر ترم عوض شود ! آخرین لیست منابع را می توانید در همین سایت از ستون سمت راست قسمت دسترسی سریع دریافت کنید.

بخش ادبیات و زبانهای خارجی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش ادبیات وزبانهای خارجه                                                 سال تحصیلی 94-93
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122511 آموزش زبان انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121351 آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121230 زبان شناسی همگانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121340 زبان و ادبیات فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121229 زبان وادبیات انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123013 زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121341 زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121344 زبان وادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 بخش علمی الهیات و علوم اسلامی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش الهیات وعلوم اسلامی                                                 سال تحصیلی94-93
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122047 اخلاق (اخلاق اسلامی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122045 اخلاق (فلسفه اخلاق) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122040 الهیات- علوم قرآن و حدیث برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122050 الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122030 الهیات- فلسفه و کلام اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122911 تاریخ تشیع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122330 حقوق بین الملل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122332 حقوق جزا و جرم شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122333 حقوق خصوصی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122041 نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121910 فلسفه وکلام اسلامی- فلسفه اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122029 فلسفه وحکمت اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122028 الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم اجتماعی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم اجتماعی                                                               سال تحصیلی 94-93

کد رشته عنوان رشته ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122913 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122917 تاریخ – تاریخ اسلام برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121637 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121639 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121638 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122710 جامعه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123114 علوم سیاسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171213 مدیریت رسانه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121643 جغرافیابرنامه ریزی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121620 جغرافیابرنامه ریزی روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121655 جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – آمایش شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121635 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121636 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121631 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – اقتصادفضا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121629 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدارروستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121632 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی کالبدی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121619 جغرافیا سیاسی – فضای شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121656 ژئومورفولوژی – برنامه ریزی محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم پایه 94-93

کد رشته

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم پایه                                                               سال تحصیل94-93

عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111711 آمار ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111149 آموزش ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111150 ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111190 ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111160 ریاضی محض (آنالیز) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111170 ریاضی محض (جبر) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111180 ریاضی محض (هندسه) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111646 زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111647 زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111652 زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (مخصوص ورودی های 93به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111642 زمین شناسی-پترولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111643 زمین شناسی (اقتصادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111641 زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111648 زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111649 زمین شناسی-تکتونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111650 زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111651 زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111244 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111245 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111243 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111248 زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111246 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111247 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111270 زیست شناسی (بیوشیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111260 زیست شناسی (علوم جانوری) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111250 زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111249 زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111242 زیست شناسی-ژنتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111238 زیست شناسی گرایش بیوفیزیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111470 شیمی(شیمی آلی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111460 شیمی(شیمی تجزیه) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111480 شیمی(شیمی فیزیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111490 شیمی(شیمی معدنی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111411 فیتوشیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111333 فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111334 فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111336 فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111332 فیزیک (زمینه حالت جامد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111339 فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

111335

فیزیک(زمینه هسته ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111329 فیزیک نجومی ( ورودی 93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم تربیتی وروانشناسی                                   سال تحصیلی94-93

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121527 آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124011 آموزش محیط زیست برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121161 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121162 تحقیقات آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121520 تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121538 تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121536 تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121537 تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121511 رفتارحرکتی- رشدحرکتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121720 روانشناسی عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122426 علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122425 علم اطلاعات ودانش شناسی(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121150 علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122423 علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121528 فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121529 فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121174 مدیریت آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121523 مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121524 مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121522 مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121525 مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121539 مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121526 مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121719 روانشناسی بالینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121718 روانشناسی تربیتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121711 روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121149 آموزش و بهسازی منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121160 علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم کشاورزی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم کشاورزی نیمسال دوم 94-93

بخش علوم کشاورزی                                                           سال تحصیلی 94-93
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141129 مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141115 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141210 مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش  توسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141128 مهندسی کشاورزی- زراعت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141112 مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن)  وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141111 مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141110 مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141116 مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141117 مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141118 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141311 مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141312 مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش فنی و مهندسی 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش فنی و مهندسی                                                           سال تحصیلی 94-93

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131918 مهندسی برق- الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131711 مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131411 مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112212 مهندسی صنایع- صنایع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131410 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران – راه وترابری
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران – راه و ترابری
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131320 مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131310 مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی(مخصوص ورودی قبل از 94-93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت(مخصوص ورودی قبل از 94-93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131010 مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی قبل از 93-92)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی93-92 وبعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131508 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131509 مهندسی مکانیک- ساخت وتولید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131321 مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی(مخصوص ورودی93 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131322 مهندسی عمران- ژئوتکنیک
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132110 مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش علمی مدیریت و اقتصاد 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری                                   سال تحصیلی 94-93

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121847 MBAمدیریت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122122 اقتصاد اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121412 حسابداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122111 علوم اقتصادی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121854 مدیریت اجرایی (استراتژیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121853 مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121846 مدیریت اجرایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121840 مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121839 مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121838 مدیریت بازرگانی( مدیریت مالی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121830 مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121850 مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121851 مدیریت دولتی(مدیریت تحول) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121858 مدیریت دولتی(مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121857 مدیریت دولتی( مدیریت مالی دولتی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
151111 مدیریت فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121813 مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121811 مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121814 مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121812 مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121859 مدیریت منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121815 کارآفرینی – کسب و کار جدید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش هنر و معماری 94-93

 توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش هنر ومعماری                                           سال تحصیلی 94 -93

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212 پژوهش هنر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181410 مهندسی معماری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311 طراحی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین به نقل از وب سایت دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

2 دیدگاه‌ها

  1. سلام همه چیز خوب و عالیه فقط اگر منابع اصلی کنکور ارشد را هم بدهید حتما یکی از مشتری هایتان من هستم.منظو کتااب های اصلی که ممکن است کنکور ارشد از آنها بیاد ضمنا حاضرم هزینه اش را هم بدهم. البته در رشته مدیریت بازرگانی.

    • دوست عزیز ما فقط جزوات رو تهیه می کنیم و تهیه کتاب های منبع به دلیل مشکلات تهیه و نایاب بودن مشکل است و از عهده ما به دلیل هزینه اش خارج می باشد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید