خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
صفحه راهنمای وب سایت همیشه آنلاین

ممجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت ام بی ای MBA
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91 دانشگاه پیام نور تمام مقاطع

با توجه به درخواست های شما کاربران عزیز و سوالات مکرر درباره زمان های مختلف تقویم دانشگاهی بر آن شدیم تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 91-92 را برای شما در این مطلب قرار دهیم

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91

باسمه تعالی

روسای محترم مراکز استانی دانشگاه پیام نور

 باسلام و احترام، بدینوسیله تقویم دانشگاهی سال تحصیلی92-91، برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی (سنتی و طرح تجمیع)، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیراعلام می شود. قتضی است دستور فرمایند، اطلاع رسانی لازم به مراکز،واحدها و دانشجویان محترم سریعا به عمل آید.

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 92-91

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91

نیمسال اول (ترم پاییز) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال 91/5/1 91/6/16
2 ثبت دروس معادل سازی شده 91/6/1 91/6/15
3 ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 91/5/1 91/6/21
4 ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز 91/6/1 91/6/17
5 تعریف اساتید برای دروس در سیستم 91/6/1 91/6/17
6 ثبت نام و انتخاب واحد 91/6/18 91/6/28
7 زمان درخواست وام از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
8 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 91/6/18 91/6/30
9 زمان پرداخت شهریه زمان ثبت نام
10 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی 91/7/1 91/10/8
11 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی 91/7/1 91/7/7
ادامه نیمسال اول (ترم پاییز) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
12 درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی 91/7/1 91/7/7
13 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود 91/7/15 91/8/15
14 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید 91/7/8 91/10/8
15 حذف و اضافه 91/7/22 91/7/29
16 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 91/7/22 91/7/29
17 حذف اضطراری 91/9/18 91/9/24
18 تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد 91/9/20 91/9/30
19 تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) 91/9/20 91/9/30
20 ثبت دروس معادلسازی شده 91/9/20 91/10/10
21 (NP) دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه 91/10/3
22 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی 91/10/18
23 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد 91/11/21
24 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 91/10/5 91/11/9
25 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 91/10/9 91/10/14
26 زمان امتحانات 91/10/16 91/11/9
تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91
ادامه نیمسال اول (ترم پاییز) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
27 * زمان امتحانات دکتری 91/11/1 91/11/20
28 قرائت پاسخنامه 91/10/16 91/11/13
29 تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای 91/11/14
30 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 91/10/16 91/11/22
31 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 91/11/26
32 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها 91/11/12 91/12/3
33 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 91/12/4 91/12/15
34 پرداخت حق التدریس در استان 91/12/16 91/12/20

* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

 حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر

 به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 7 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 92-91

 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91

نیمسال دوم (ترم بهار) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال 91/11/10 91/11/21
2 ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 91/10/2 91/11/12
3 ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز 91/10/20 91/11/12
4 تعریف اساتید برای دروس در سیستم 91/10/20 91/11/12
5 ثبت نام و انتخاب واحد 91/11/14 91/11/22
6 زمان درخواست وام از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام
7 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 91/11/23 91/11/30
8 زمان پرداخت شهریه زمان ثبت نام
9 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی 91/11/23 92/3/13
10 ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز 91/11/14 91/11/22
11 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر 91/11/23 91/11/30
12 درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید 91/11/23 91/11/30
13 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود 91/12/10 91/12/24
14 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای بهمن ماه 91/12/1 92/3/13
ادامه نیمسال دوم (ترم بهار) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
15 حذف و اضافه 91/12/19 91/12/30
16 ثبت نام آزمون تغییر رشته (بند ج) 92/2/20 92/2/30
17 حذف اضطراری 92/2/23 92/2/29
18 تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد 92/2/24 92/3/3
19 تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری) 92/2/24 92/3/3
20 ثبت دروس معادلسازی شده 92/2/25 92/3/15
21 دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه (NP ) 92/3/7
22 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی 92/3/22
23 پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد 92/4/30
24 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 92/3/7 92/4/17
25 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 92/3/12 92/3/18
26 زمان امتحانات 92/3/20 92/4/17
27 * زمان امتحانات دکتری 92/4/1 92/4/20
28 قرائت پاسخنامه 92/3/20 92/4/20
29 تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای 92/4/21
30 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 92/3/21 92/5/4
ادامه نیمسال دوم (ترم بهار) 92-91
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
31 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 92/5/5
32 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها 92/4/25 92/5/3
33 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 92/5/4 92/5/15
34 پرداخت حق التدریس در استان 92/5/16 92/5/20

* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 10 روز

پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد. حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

تقویم دانشگاهی ترم تابستان 92

 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91

ترم تابستان 92
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 92/4/15 92/4/31
2 ارائه دروس برای مراکز 92/4/22 92/4/28
3 ثبت نام و انتخاب واحد 92/4/29 92/5/8
ادامه ترم تابستان 92
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
4 انتخاب و ثبت نمره تکدرس کارشناسی 92/4/29 92/5/8
5 زمان پرداخت شهریه زمان ثبت نام
6 دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه (NP ) 92/5/20
7 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 92/5/22 92/6/10
8 شروع امتحانات 92/6/2 92/6/10
9 قرائت پاسخنامه 92/6/2 92/6/14
10 تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای 92/6/15
11 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی 92/6/2 92/6/19
12 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال 92/6/28
13 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها 92/6/16 92/7/3
14 تایید حق التدریس اساتید توسط استان 92/7/4 92/7/15
15 پرداخت حق التدریس در استان 92/7/16 92/7/20

 

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر

به سوالات تشریحی هر عنوان درسی 3 تا 10 روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد. حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

توجه: این تقویم دقیقا از طریق بخشنامه شماره د/3/20421  مورخه : 22/4 عینا آورده شده است

تهیه و تنظیم : همیشه آنلاین


..:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91 تقویم,دانشگاهی,سال تحصیلی,91-92,دانشگاه,پیام نور,تمام مقاطع تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91 پیام نور برای مقاطع تحصيلي کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی (سنتي و طرح تجميع)، كارشناسي ارشد و دكتري

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
۳۶۰۰۰۰ تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ3به “تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91 دانشگاه پیام نور تمام مقاطع”

 1. remi گفت:

  سلام.این برنامه غیر قابل تغییره؟! پس با این حساب زمان ثبت نام ارشد فراگیر از 23 الی 30 بهمنه؟!

  • مدیر سایت گفت:

   احتمال تغییرش ضعیفه- بله زمان ثبت نام ورودی های جدید اواخر بهمن خواهد بود

 2. محمد گفت:

  ممنون. خیلی مفید بود
     آخرین بروزرسانی : جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE