تست زدن
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
دریافت سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92
دریافت سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92

دریافت سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92

سوالات ارشد فراگیر پیام نور سال 92 نیز آماده تهیه شد و از طریق فرم زیر می توانید به صورت آنلاین سفارش و پس از ساعتی در ایمیل خود دریافت نمایید.

طبق روال دوره های گذشته صفحات پاسخ های احتمالی رشته ها متعاقبا ( به محض دریافت اولین پاسخنامه ها ) ایجاد تا با مشارکت شما عزیزان به پاسخ احتمالی نهایی برسیم.

کسانی که مشکل پرداخت آنلاین دارند طبق دستور العمل می توانند مبلغ را کارت به کارت کنند تا سوالات پس از ارسال مشخصات پرداخت به ایمیل آنها ارسال گردد.

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال ایمیلی با قابلیت پرداخت آنلاین سوالات کارشناسی ارشد فراگیر سال 92     ( 29 آذرماه )

لطفا تمامی موارد زیر را کاملا پر کنید تا پیگیری درخواست شما برای ما مقدور باشد

پس از ثبت و پرداخت سفارش سئوالات پس از ساعتی به ایمیل شما ارسال خواهد شد

جهت پیگیری و مشکلات احتمالی با شماره 09111526596 تماس بگیرید یا اس ام اس دهید

بزودی سوالات در درسته بندی فروشگاه نیز وارد میگردد

جهت تهیه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92 (کلیک کنید)

ارسال ایمیلی با قابلیت پرداخت کارت به کارت سوالات کارشناسی ارشد فراگیر سال 92 ( 29 آذرماه )

در صورت بروز مشکل در فرآیند پرداخت می توانید مبلغ سوالات را به شماره کارت 6393461004254575 به نام امین زایراومالی انتقال داده و به شماره تلفن زیر مشخصات پرداخت را اس ام اس نمایید

شماره تلفن فروشگاه : 09111526596

گروه امتحانی رشته های دوره فراگیر کارشناسی ارشد ( براساس دفترچه سال 94 نوبت پانزدهم)

پیشنهاد همیشه آنلاین تهیه مجموعه کامل سوالات و مجموعه جزوات می باشد( تخفیف بیشتری لحاظ شده )

مجموعه سوالات رشته هایی که تغییرات داشته در حال بروزرسانی می باشند

لیست رشته ها

سوالات

ماقبل سال 90

سوالات

سال 91

سوالات

سال 92

سوالات

سال 93

مجموعه کامل سوالات

1- سوالات ترمی

2- سوالات کنکور

مجموعه کامل

1- جزوات

2- سوالات

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی شهری

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود دانلود

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – آب و هواشناسی کاربردی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود دانلود

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود دانلود

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

آموزش زبان فارسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانلود دانلود دانلود دانلود

آموزش محیط زیست

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

اخلاق – اخلاق اسلامی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

اخلاق – فلسفه اخلاق

دانلود دانلود دانلود دانلود

اقتصاد اسلامی

دانلود دانلود دانلود دانلود

تاریخ – تاریخ اسلامی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

تاریخ ایران اسلامی

دانلود دانلود دانلود دانلود

تاریخ تشیع

دانلود دانلود دانلود دانلود

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت اسلامی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

تحقیقات آموزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

جامعه شناسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصاد فضا

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنام ریزی کالبد

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – آمایش شهری

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی شهری

دانلود دانلود دانلود دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

دانلود دانلود دانلود دانلود

حسابداری

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

حقوق بین الملل

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

حقوق خصوصی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

رفتار حرکتی – رشد حرکتی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

روان شناسی عمومی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات عربی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زبان و ادبیات فارسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات مقاومت )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات کودک و نوجوان)

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود دانلود دانلود دانلود

زبان شناسی همگانی

دانلود دانلود دانلود دانلود

علوم اقتصادی

دانلود دانلود دانلود دانلود

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

علوم تربیتی (مدیریت آموزشی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

علوم سیاسی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات کتابخانه های عمومی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی

دانلود دانلود آزمون نداشته دانلود

فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

مدیریت ام بی ای MBA

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت اجرایی

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی بین الملل )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت تحول )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روش ها)

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی دولتی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت رسانه

دانلود دانلود دانلود دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش کسب و کار الکترونیک )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش منابع اطلاعاتی )

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مدیریت ورزشی – مدیریت بازاریابی در ورزش

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مدیریت ورزشی – مدیریت رویدادهای ورزشی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

نهج البلاغه (گرایش اصول الدین و معارف علوی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

آمار ریاضی

دانلود دانلود دانلود دانلود

آموزش ریاضی

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

ریاضی کاربردی (گرایش تحقیق در عملیات )

دانلود دانلود دانلود دانلود

ریاضی محض (گرایش آنالیز )

دانلود دانلود دانلود دانلود

ریاضی محض (گرایش جبر )

دانلود دانلود دانلود دانلود

ریاضی محض (گرایش هندسه )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زمین شناسی (زیست محیطی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی ( علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی ( علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی ( علوم گیاهی -سیستماتیک اکولوژی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی (گرایش بیوشیمی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – بیو سیستماتیک جانوری)

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی (گرایش علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری)

دانلود دانلود دانلود دانلود

زیست شناسی (گرایش ژنتیک )

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

زیست فناوری – بیوتکنولوژی (گرایش میکروبی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

شیمی (گرایش شیمی آلی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

شیمی (گرایش شیمی تجزیه)

دانلود دانلود دانلود دانلود

شیمی (گرایش شیمی فیزیک )

دانلود دانلود دانلود دانلود

شیمی (گرایش شیمی معدنی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیتو شیمی

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک ( اتمی و مولکولی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک ( فیزیک بنیادی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی )

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک (زمینه حالت جامد)

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

فیزیک ( هسته ای)

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی برق – الکترونیک

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود
مهندسی شیمی دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی صنایع – صنایع

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی صنایع – ( سیستم های اقتصادی اجتماعی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی صنایع – ( مدیریت سیستم و بهره وری )

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی عمران – خاک و پی

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مهندسی عمران – سازه

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی عمران – محیط زیست

آزمون نداشته آزمون نداشته دانلود دانلود

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش سیستم های چندرسانه ای)

دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی (گرایش مدیریت و تولید کشاورزی)

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی (گرایش توسعه کشاورزی)

آزمون نداشته دانلود دانلود دانلود

مهندسی کشاورزی زراعت

دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش زمین)

دانلود دانلود دانلود دانلود

پژوهش هنر

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود

مهندسی معماری

دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود ثبت سفارش

 

لیست رشته هایی که سوالات آن در بانک قرار گرفته است

نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۱-آمار ریاضی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۲-آموزش زبان انگلیسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۳-آموزش زبان فارسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۴-آموزش محیط زیست
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۵-اخلاق (گرایش فلسفه اخلاق)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۶-پژوهش هنر
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۷-تاریخ ایران دوره اسلامی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۸-تاریخ تشیع
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۰۹-تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۰-تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۱-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۲-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۳ – جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۴-حقوق بین الملل
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۵-حقوق جزا و جرم شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۶-حقوق خصوصی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۷-روانشناسی عمومی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۸-ریاضی کاربردی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۱۹-ریاضی محض
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۰-زبان شناسی همگانی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۱-زبان و ادبیات فارسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۲-زمین شناسی – چینه و فسیل شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۳-زیست شناسی – بیوشیمی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۴-زیست شناسی – علوم جانوری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۵-زیست شناسی – علوم گیاهی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۶-شیمی آلی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۷-شیمی تجزیه
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۸-شیمی فیزیک
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۲۹-شیمی معدنی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۰-جامعه شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۱-علوم اقتصادی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۲-علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۳-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرایش تعلیموتربیت
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۴-علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۵-علوم سیاسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۶-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۷-الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۳۹-فلسفه و کلام اسلامی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۰-فیزیک
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۱- مدیریت اجرایی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۲-مدیریت ام بی ای
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۳-مدیریت فناوری اطلاعات
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۴-مدیریت بازرگانی بازاریابی وبازرگانی بین الملل و مدیریت مالی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۵-مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۶-مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۷-مهندسی صنایع
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۸-مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۴۹-مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۰-اخلاق (گرایش اخلاق اسلامی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۱-نهج البلاغه – اصول دین و معارف علوی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۲-حسابداری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۳-مدیریت رسانه
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۴-مهندسی راه و ترابری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۵- زبان و ادبیات عربی – ادبیات عربی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۶- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۷- مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۸- مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۵۹- مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۰- مهندسی معماری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۱- فیتوشیمی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۲- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۳- مهندسی کشاورزی – زراعت
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۷-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۴-اقتصاد اسلامی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۶۸-زبان و ادبیات فارسی-ادبیات مقاومت
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۴-مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۵-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-کسب و کار الکترونیک
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۶-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت دانش
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۷-مدیریت فناوری اطلاعات گرایش-مدیریت منابع اطلاعاتی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۷۹ – زمین شناسی-زیست محیطی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۸-زمین شناسی-پترولوژی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۷۹-زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۰-زیست فناوری بیو تکنولوژی-میکروبی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۱-مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های چند رسانه ای
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۲-مهندسی منابع طبیعی محیط زیست-ارزیابی وآمایش سرزمین
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۳-زبان و ادبیات انگلیسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۴-مهندسی شیمی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۵-مهندسی عمران-راه و ترابری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۶-مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۷-مهندسی کشاورزی-مدیریت وتولید کشاورزی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۸- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی شهری)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۸۹- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی کاربردی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۰-آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) – جغرافیای طبیعی (تغییرات آب و هوایی)
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۱- فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه اسلامی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۲-تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۳-آموزش ریاضی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۴-تاریخ-تاریخ اسلام
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۵-زبان و ادبیات فارسی – کودک و نوجوان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۶-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۷-مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۸-مدیریت ورزشی – مدیریت رسانه های ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۱۹۹-مهندسی عمران – سازه
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۰۰-مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۰۱-زیست شناسی – ژنتیک
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۰۴ – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-حرکات اصلاحی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۰۵ – مهندسی عمران-خاک و پی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۰۶ – مهندسی عمران-محیط زیست
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۱۳ – مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۱۸ – تحقیقات آموزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۲۵ – مهندسی کشاورزی علوم دامی-تغذیه دام
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۲۶ – طراحی شهری
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۳۲ – رفتار حرکتی-رشد حرکتی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۴۴ – علم اطلاعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه های عمومی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۴۵ – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۴۶ – فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۶۵ – مدیریت ورزشی -مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۶۶ – مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۶۷ – مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی در ورزش
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۶۸ – مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۲۶۹ – مدیریت ورزشی -مدیریت رویدادهای ورزشی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۲ – ۳۳۰۰ – مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

18 دیدگاه‌ها

 1. ببخشید اما نمونه سئوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته ی طراحی شهری که نسبت به بقیه چیزی نیست چرا با بقیه یه رنج قیمته !!!! 2000 برا فقط یه نمونه بدون جواب زیاده !!!!!!!!!کمتر بدین مشتری شیم …!!!!!

 2. ایا جواب سوالات فراگیرارشد 92 رشته عمران- مدیریت ساخت 92 را دارید و چگونه می توانم ان را تهیه کنم

  • متاسفانه سوالات ارشد فراگیر تمام رشته پاسخنامه ندارند به دلیل اینکه پیام نور و سازمان سنجش کلیدها را منتشر نمی کنند

 3. مدیر محترم
  اصلا پذیرفته نیست که پس از 10 روز از برگزاری آزمون ،نمی توانید پاسخنامه سئوالات را بر روی سایت بگذارید. اکثر سایت های موازی سئوالات را ارزان تر از شما هم می فروشند.لااقل کلید سئوالات رشته هایی که کارشناس دارید را بگذارید.

  • دوست عزیز ما به تدریج داریم پاسخنامه هایی که برایمان مقدور هست بروی سایت قرار می دهیم در مورد سوالات باید خدمتتان عرض کنم اگر مجبور به تهیه با مبلغ بالا نبودیم حتما به صورت رایگان بروی سایت قرار می دادیم

 4. اگه آنلاینید پس چرا جواب نمیدید؟ما هنتظر کلید سوالات هستیم.یه سوال دیگه اینکه در صورت قبولی در ارشد فراگیر شرکت در کلاسها اجباریست ؟

  • دوست عزیز اولا کلید سوالات منتشر نمیشه کلید هایی که میگذاریم همون کلیدهای کاربران هست که برامون میفرستند فعلا داریم بعضی رشته ها که دریافت کردیم رو قرار می دهیم و ما خودمون متخصص تمام رشته ها رو نداریم که بتونیم سوالات رو حل کنند
   شرکت در کلاس های عملی اجباری بقیه اختیاری است

 5. با سلام متاسفانه به صفحه پرداخت وصل نمیشه واین پیام رو میده لطفا مشکل پرداخت رو حل کنید با تشکر:
  wsdl error: Getting https://www.pecco24.com:27635/pecpaymentgateway/eshopservice.asmx?wsdl – HTTP ERROR: cURL ERROR: 6: Couldn’t resolve host ‘www.pecco24.com’
  url: https://www.pecco24.com:27635/pecpaymentgateway/eshopservice.asmx?wsdl
  content_type:
  http_code: 0
  header_size: 0
  request_size: 0
  filetime: -1
  ssl_verify_result: 0
  redirect_count: 0
  total_time: 0
  namelookup_time: 0
  connect_time: 0
  pretransfer_time: 0
  size_upload: 0
  size_download: 0
  speed_download: 0
  speed_upload: 0
  download_content_length: -1
  upload_content_length: -1
  starttransfer_time: 0
  redirect_time: 0
  certinfo: Array
  redirect_url:

 6. با عرض سلام و خسته نباشید

  آیا سوالات گروهc رشته حسابداری رو هم روی سایت میزارید . ضمنا” جوابهای مربوطه را هم زودتر بگذارید

  • هزینه 2000 تومان جهت دریافت ( به دلیل اینکه مبلغ بالایی جهت تهیه سریع آن پرداخته شده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید