کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

بسته های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر

بسته های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته های مدیریت و حسابداری و روانشناسی عمومی و کامپیوتر و معماری

تخفیف بسته های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر فقط تا پایان بهمن 94 معتبر است

مدیریت بازرگانی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی گرایشهای مالی -تحول – بازاریابی-بازرگانی بین الملل
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
175000 تومان 25000 تومان 150000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
82000 تومان 22000 تومان 60000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانیتوضیحات جزوات ارشد فراگیر پیام نور مدیریت بازرگانی

 

مدیریت اجرایی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
160000 تومان 25000 تومان 135000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
70000 تومان 20000 تومان 50000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجراییتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت اجرایی

 

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
مدیریت کسب و کار MBA

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت کسب و کار MBA گرایشهای استراتژیک – کارآفرینی –سیستم های اطلاعاتی-مالی –منابع انسانی- بازاریابی – بین الملل
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
150000 تومان 25000 تومان 125000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
70000 تومان 20000 تومان 50000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mbaتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba

 

مدیریت دولتی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی گرایشهای مالی دولتی–سیستم های اطلاعاتی–منابع انسانی-تحول – تشکیلات و روشها
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
125000 تومان 25000 تومان 100000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
77000 تومان 22000 تومان 50000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت دولتی

 

مدیریت فناوری اطلاعات

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته – کسب و کار الکترونیک – مدیریت دانش – مدیریت منابع اطلاعاتی
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعاتتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات

 

حسابداری

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
90000 تومان 20000 تومان 70000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداریتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات حسابداری

 

روانشناسی عمومی

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی
( با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
120000 تومان 20000 تومان 100000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
60000 تومان 10000 تومان 50000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومیتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات روانشناسی عمومی

 

کامپیوتر نرم افزار

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزارتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار

 

مهندسی معماری

بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مهندسی معماری
مجموعه جزوات ، خلاصه و نکات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف بهمن 94
47000 تومان 7000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماریتوضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری

 

 

 

سوالات ارشد فراگیر پیام نور85 86 87 88 89 90 91 92 94 دانلود سوالات کنکور ارشد فراگیر94 دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 94 نوبت پانزدهم سوالات کارشناسی ارشدفراگیر 94 دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور جزوات ارشد فراگیر سوالات ارشد پیام نور سوالات ترمی پیام نور سوالات ارشد پایان ترم پیام نور ارشد فراگیر پیام نور سوالات ترمی ارشد دانشگاه پیام نور سوالات ارشد فراگیر 93 سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 94 سوالات ارشد فراگیر 92 پیام نور 93 پیام نور 94 اخبار پیام نور اخبار دانشگاه پیام نوروخرید اینترنتی پستی,دانلود رایگان,کارشناسی ارشد فراگیر,پیام نور,تست جزوات منابع,سوالات کتاب,جزوات کارشناسی ارشد,نمونه سوالات پیام نور,خرید اینترنتی جزوات,فروشگاه اینترنتی بسته های کارشناسی ارشد فراگیر رشته های روانشناسی حسابداری مدیریت کامپیوتر بالینی دانلود سوالات ارشد فراگیر سال 94 و 95 منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 95 دانلود دفترچه ارشد فراگیر نوبت شانزدهم2007, 2010, 2nd edition, A Modern Approach, and management, Artifical Intelligence, Finance, Fuzzy logic for business, Third edition, tools for process improvement and application development, Work flow modeling, آمار و کاربرد آن در مدیریت, ارشد, ارشد فراگیر, ارشد فراگیر حسابداری, ارشد فراگیر روانشناسی عمومی, ارشد فراگیر مدیریت MBA, ارشد فراگیر مدیریت اجرایی, ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی, ارشد فراگیر مدیریت دولتی, ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA, ارشد فراگیر مهندسی معماری, ایمیل سوالات کارشناسی ارشد فراگیر, بازاریابی, بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر حسابداری, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر روانشناسی, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی, بسته های کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA, تئوری های مدیریت پیشرفته, تست, تست کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, جزوات, جزوات ارشد, جزوات ارشد فراگیر, جزوات ارشد فراگیر حسابداری, جزوات ارشد فراگیر روانشناسی عمومی, جزوات ارشد فراگیر کامپیوتر, جزوات ارشد فراگیر مدیریت اجرایی, جزوات ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی, جزوات ارشد فراگیر مدیریت دولتی, جزوات ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات, جزوات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA, جزوات ارشد فراگیر مهندسی معماری, جزوات ام بی ای MBA, جزوات جستاری در چیستی هنر اسلامی, جزوات حکمت هنر اسلامی, جزوات روش تحقیق معماری, جزوات سیری در اندیشه های معماری, جزوات فراگیر معماری, جزوات کارشناسی ارشد فراگیر, جزوات کارشناسی ارشد مهندسی معماری, جزوات کنکور فراگیر, جزوات مدیریت بازرگانی, جزوات مدیریت دولتی, جزوات مدیریت فناوری اطلاعات, جزوات نظریه و روشهای طراحی, جزوات و کتاب های حسابداری, جزوات و کتاب های روانشناسی عمومی, جزوات و کتاب های مدیریت اجرایی, جزوات و کتاب های مدیریت بازرگانی, جزوات و کتاب های مدیریت دولتی, جزوات و کتاب های مدیریت کسب و کار MBA, حسابداری برای مدیران, حسابداری دولتی, حسابداری مدیریت, حسابرسی پیشرفته, خرید اینترنتی سوالات روانشناسی عمومی, خلاصه جزوات مهندسی معماری فراگیر پیام نور, دانلود رایگان تست و سوالات ارشد فراگیر, دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر, دریافت سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, روانشناسی اجتماعی پیشرفته, روانشناسی رشد پیشرفته, روانشناسی عمومی, روانشناسی عمومی پیشرفته, زبان تخصصی, زبان تخصصی اجرایی, سوالات, سوالات ارشد فراگیر پیام نور, سوالات ارشد فراگیر حسابداری, سوالات ارشد فراگیر روانشناسی عمومی, سوالات ارشد فراگیر سال 85, سوالات ارشد فراگیر سال 86, سوالات ارشد فراگیر سال 87, سوالات ارشد فراگیر سال 88, سوالات ارشد فراگیر سال 89, سوالات ارشد فراگیر سال 90, سوالات ارشد فراگیر سال 90 اردیبهشت, سوالات ارشد فراگیر سال 90 دی, سوالات ارشد فراگیر سال 91, سوالات ارشد فراگیر سال 92, سوالات ارشد فراگیر سال 93, سوالات ارشد فراگیر سال 94, سوالات ارشد فراگیر مدیریت MBA, سوالات ارشد فراگیر مدیریت اجرایی, سوالات ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی, سوالات ارشد فراگیر مدیریت دولتی, سوالات ارشد فراگیر مدیریت کسب و کار MBA, سوالات روانشناسی عمومی, سوالات کارشناسی ارشد فراگیر, سوالات مدیریت MBA, سوالات مدیریت اجرایی, سوالات مدیریت بازرگانی, سوالات مدیریت دولتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته, فرآیند خط مشی گذاری, فراگیر, فناوری اطلاعات در مدیریت, کارشناسی ارشد فراگیر, کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, کامپیوتر, کتاب ارشد فراگیر, کتاب بانک تست, کتاب بانک تست ارشد فراگیر روانشناسی عمومی, کتاب بانک تست ارشد فراگیر مدیریت mba, کتاب بانک تست ارشد فراگیر مدیریت اجرایی, کتاب بانک تست ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی, کتاب بانک تست ارشد فراگیر مدیریت دولتی, متون تخصصی روانشناسی عمومی, مجموعه جزوات فراگیر کامپیوتر, مجموعه جزوات مدیریت, مجموعه سوالات کامل ارشد فراگیر, مدیریت, مدیریت MBA, مدیریت اجرایی, مدیریت استراتژیک پیشرفته, مدیریت بازرگانی, مدیریت دولتی, مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته, مدیریت فناوری اطلاعات, مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت, مدیریت منابع انسانی پیشرفته, منابع کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, منابع و جزوات مدیریت MBA, منابع و جزوات مدیریت اجرایی, منابع و جزوات و تست مدیریت بازرگانی, منابع و جزوات و تست مدیریت دولتی, منابع و جزوات و تست مدیریت فناوری اطلاعات, منابع و جزوات و تست مهندسی معماری, منطق فازی و هوش مصنوعی, مهندسی معماری

بسته آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
بسته آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید