مجموعه جزوات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی پیام نور

توضیحات کامل درباره رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی پیام نور شامل کاربرد رشته ، منابع رشته ، شهرهای ارائه کننده رشته ، سوالات رشته و جزوات رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

[box type=”info”]

معرفی رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی پیام نور

در آزمون ارشد فراگیر پیام نور براحتی قبول شویدکارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

دوره  کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی به منظورآماده ساختن دانشجویان برای مشاغل حرفه ای مدیریت درسازمانهای بازرگانی وموسسات دولتی و نیز ادامه تحصیل در دوره دکتری مدیریت تدوین گردیده است. به طوردقیق تر هدفهای برنامه کارشناسی مدیریت بازرگانی عبارت است از:

 • آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی.
 • افزایش مهارت وتوانایی دانشجویان درشناخت مسایل مبتنی به مدیریت، جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به هریک ازاین مسایل،ارزیابی راه حلهای مختلف درمورد هرمسأله وتصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه.
 • افزایش مهارت وتوانایی دانشجویان درشناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیراجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی و سیاسی و تطبیق برنامه های سازمان باشرایط جدید.
 • ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشدفردی وحرفه ای.

 فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با اطلاعات وسیعی که درزمینه های مختلف بازرگانی و بازاریابی،روابط انسانی، امورمالی و اقتصادی پیدا می کنند، به خوبی می توانند درسطح مدیران اجرایی درسازمانهای بازرگانی ،صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند ویا درسمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند.

انتظارمی رود که این فارغ التحصیلان پس ازکسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار گردند.

علاوه بر این فارغ التحصیلان این دوره می توانند درکارهای پژوهشی وتحقیقاتی که امروزه درموسسات بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است مشغول کارباشند.

اداره سازمانهای بازرگانی ،صنعتی ودولتی با ابعادمختلف آن بدون بهره گیری ازدانش مدیریت و دسترسی به اطلاعاتی که درامر تصمیم گیری لازم است امکان پذیر نیست. لذا این وظیفه دانشگاه هاست که اولا مدیران آینده این سازمانها را برای  قبول مسئوولیت درسطوح مختلف مدیریت آموزش دهند. ثانیاً محققین و پژوهشگرانی راتربیت کنندکه بتوانند مسایل و مشکلات اقتصادی و بازرگانی سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران را به خوبی بشناسند و برای حل این مسایل و مشکلات راه حلهای صحیح و منطقی پیداکنند.

وجود دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دردانشگاه های ایران موجب می گردد که دانشجویان این رشته درحین تحصیل بامسایل خاص جامعه ما به خوبی آشنا شوند و تحقیقات وتبعات خود را دررابطه با این مسایل انجام دهند و برای رفع نارسائیهای موجود درجامعه چاره اندیشی نمایند.اساتید متعهد نیز متقابلاً درمسایل مدیریت درجامعه کنونی ما تفکر کنند و افکار و اندیشه ها و شیوه های جدید مدیریت را درجامعه مطرح سازند و به تألیف و ترجمه کتابهای مفید در زمینه های مختلف مدیریت اقدام نمایند.

بدیهی است که درصورت عدم افتتاح دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی باب این گونه تحقیقات و مطالعات هرگز مفتوح نخواهد گردید.

مهمترین ضرورت تشکیل دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیل به خودکفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از وابستگی و سلطه فرهنگی است.

 • گرایش های رشته کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی پیام نور
 1. گرایش بازاریابی
 2. گرایش بازرگانی بین الملل
 3. گرایش مدیریت مالی

[/box]

کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

[box type=”bio”]

 

لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
لیست منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

منابع کنکور برای تمام گرایش ها یکسان است

 • زبان تخصصی
 1. جزوه زبان تخصصی  مولف/مترجم : میرزاحسن حسینی و جنابی  ناشر : پیام نور
 • تئوری های مدیریت پیشرفته
 1. کتاب مبانی سازمان و مدیریت  مولف/مترجم استیفن رابینز /علی رضاییان  ناشر :  سمت
 2. کتاب تئوری های سازمان مولف /مترجم : استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) ناشر : صفار (اشراقی)
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 1. کتاب  مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)  مولف / مترجم :  استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان)  ناشر : دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

[/box]

[box]

شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
شهرهای کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

1801 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 شیوه پژوهش محور

1802 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1803 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 – شیوه آموزش محور

1804 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه آموزش محور

1805 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 شیوه پژوهش محور

1806 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1807 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 – شیوه آموزش محور

1808 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه آموزش محور

1809 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 شیوه پژوهش محور

1810 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1811 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 – شیوه آموزش محور

1812 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه آموزش محور

1813 سمنان گرمسار مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 شیوه پژوهش محور

1814 سمنان گرمسار مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1815 سمنان گرمسار مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 – شیوه آموزش محور

1816 سمنان گرمسار مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه آموزش محور

1817 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 شیوه پژوهش محور

1818 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1819 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ 20 – شیوه آموزش محور

1820 هرمزگان مرکز بین الملل قشم مدیریت بازرگانی/گرایش بازاریابی/ – 20 شیوه آموزش محور

1821 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 شیوه پژوهش محور

1822 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه پژوهش محور

1823 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 – شیوه آموزش محور

1824 البرز کرج مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه آموزش محور

1825 بوشهر مرکز بین الملل عسلویه مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 شیوه پژوهش محور

1826 بوشهر مرکز بین الملل عسلویه مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه پژوهش محور

1827 بوشهر مرکز بین الملل عسلویه مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 – شیوه آموزش محور

1828 بوشهر مرکز بین الملل عسلویه مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه آموزش محور

1829 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 شیوه پژوهش محور

1830 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه پژوهش محور

1831 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 – شیوه آموزش محور

1832 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه آموزش محور

1833 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 شیوه پژوهش محور

1834 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه پژوهش محور

1835 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ 20 – شیوه آموزش محور

1836 تهران ری مدیریت بازرگانی/گرایش بازرگانی بین الملل/ – 20 شیوه آموزش محور

1837 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش مدیریت مالی/ 20 شیوه پژوهش محور

1838 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش مدیریت مالی/ – 20 شیوه پژوهش محور

1839 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش مدیریت مالی/ 20 – شیوه آموزش محور

1840 تهران تهران مدیریت بازرگانی/گرایش مدیریت مالی/ – 20 شیوه آموزش محور

 

[/box]

[box type=”download”]

جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
برای تهیه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

کاملترین و بروز ترین مجموعه جزوات و منابع کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی جهت شرکت در کنکور ارشد فراگیر پیام نور می باشد که به جرأت می توان گفت موثرترین جزوه تهیه شده در سطح کشور جهت قبولی شما در کنکور است

این جزوات حاصل زحمات زیرگروه مدیریت گروه همیشه آنلاین می باشد که با کیفیت آموزشی بالا تهیه گردیده است که شامل دروس زیر می باشد

مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی دارای دروس زیر می باشد :

۱- بخش جزوات:

– دروس مبانی سازمان و مدیریت (۷۲ صفحه)

– تئوری های سازمان (۷۶ صفحه) + بهمراه درس و تست تئوریهای رابینز + جزوه دست نویس سازمان رضائیان

– مبانی رفتار سازمانی (۵۱ صفحه) + بهمراه ترجمه مبانی سازمان رابینز گردآوری دکتر ولی عیدی

– جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) (۱۸۳ صفحه)  – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– ترجمه کامل فارسی ( ۱۶ فصل ) جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) (۱۸۳ صفحه) – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– مجموعه لغات پر کاربر زبان تخصصی مدیریت (۲۴ صفحه)

– جزوه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۵۰ صفحه )  – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– جزوات کمکی مرتبط با درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۵۲ صفحه ) + بهمراه جزوه استاد علی احمدی

۲- بخش خلاصه دروس :

– تئوریهای سازمان (شامل ۲ خلاصه از تئوریهای سازمان رابینز (۲۸ صفحه) و رضائیان (۷۵ صفحه)

– مبانی رفتار سازمانی ( خلاصه رفتار سازمانی رابینز (۳۹ صفحه) + جزوه خلاصه رفتارسازمانی رابینز (۶۴ صفحه) + پاورپوینت خلاصه ۱۰۴صفحه )

– مجموعه لغات با معنی جزوه زبان تخصصی پیام نور ( حسینی – جنابی ) – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– خلاصه کمکی مرتبط با درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۳۴ صفحه ) + بهمراه خلاصه استاد علی احمدی

۳-بخش نکات دروس :

– نکات درس مدیریت استراتژیک پیشرفته به صورت خلاصه همرام با جزوه این درس – (منطبق بر منبع جدید اعلام شده )

– نکات کمکی مربوط به درس مدیریت استراتژیک پیشرفته (۲۸ صفحه)

این بخش دارای نکات مهم درس می باشد که در وقت بسیار کم می توانید با مطالعه این نکات آمادگی کسب کرده و مرور مطالب خوانده شده را بهبود ببخشید

۴-بخش سوالات دروس:

یک سری تست هایی از فصل های کتب منبع منطبق بر منابع اعلام شده قرار گرفته تا با فرم سوالات آشنا و بتوانید تست بزنید

– شامل سوالات سال های گذشته بهمراه آخرین دوره آذر ماه سال ۹۱  – اضافه در بروزرسانی شهریور ۹۲

– سوالات ترمی پیام نور دروس منبع اعلام شده آزمون فراگیر – اضافه در بروزرسانی شهریور ۹۲

۵- بخش ۱۴۰۰ تست مدیریت :

شامل ۱۴۰۰تست هایی از دروس مدیریت می باشد که مرتبط با این رشته است

به اضافه تست های تالیفی و ۲۰۰ تست ویژه مرتبط

شامل تست های سال های گذشته و تست های تالیفی بیش از ۱۵۰ صفحه

توجه : تمام منابع منطبق با منابع اعلام شده کنکور فراگیر مدیریت بازرگانی سال ۹۲ می باشد

جزوات تهیه شده منطبق بر منابع اعلام شده زیر می باشند

 • زبان تخصصی
 1. جزوه زبان تخصصی  مولف/مترجم : میرزاحسن حسینی و جنابی  ناشر : پیام نور
 • تئوری های مدیریت پیشرفته
 1. کتاب مبانی سازمان و مدیریت  مولف/مترجم :  استیفن رابینز /علی رضاییان  ناشر :  سمت
 2. کتاب تئوری های سازمان مولف /مترجم : استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) ناشر : صفار (اشراقی)
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 1. کتاب  مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی)  مولف / مترجم :  استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان)  ناشر : دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 1. کتاب  مدیریت استراتژیک پیسرفته مولف/مترجم :  رضا رسولی و علی صالحی ناشر: پیام نور

 

همچنین این مجموعه تالیفی می باشد و نمونه آن در سطح کشور وجود ندارد و تهیه و بروزرسانی آن در انحصار گروه همیشه آنلاین می باشد

ویژگیهای مهم و متمایز این مجموعه :

– مجموعه تماما در یک دی وی دی به صورت نرم افزاری ارائه میگردد
– جزوات با قابلیت پرینت می باشند
– جزوات بر اساس آخرین سر فصل اعلام شده هستند
– مجموعه با قفل امنیتی عرضه می شود و توسط قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار حمایت میگردد
– مجموعه بسیار کامل است و نیاز شما را به کتاب مرتفع می کند
– هزینه جمع آوری این جزوات بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ می باشد که با کمترین هزینه در اختیار شما قرار میگیرد
– مجموعه متفاوت با مجموعه های دیگر است و مشابه ای ندارد
– تنها مجموعه منطبق بر منابع جدید اعلام شده
– مجموعه هم دارای جزوه و هم دارای خلاصه و هم دارای نکات مهم درس است به اضافه سوالات درس
– دارای مجموعه ۱۴۰۰ تست مرتبط با مدیریت و تست های تالیفی ویژه

خرید اینترنتی مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
برای تهیه مجموعه جزوات بروی دکمه بالا کلیک نمایید

[/box]

[box type=”warning”]

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی سالهای 86 تا 90
خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی سالهای 85 تا 90 بروی دکمه بالا کلیک نمایید
 • مجموعه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی سال 91
خرید اینترنتی سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
برای خرید و دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی سال 91 بروی دکمه بالا کلیک نمایید

[/box]

 

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید