خدایا برای تو حرکت می کنیم
جزوات ارشد فراگیر
جزوات ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات کنکور ارشد فراگیر
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات ترمی ارشد پیام نور
سوالات کنکور دکترا
سوالات کنکور دکترا
تند خوانی و تقویت حافظه
تند خوانی و تقویت حافظه
مجموعه سوالات کامل فراگیر
مجموعه سوالات کامل فراگیر
بسته های طلایی برنامه ریزی درسی و مشاوره و قبولی کنکور کارشناسی ارشد

ممجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت ام بی ای MBA
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور تمام رشته ها

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور : لیست ارائه دروس و منابع درس مقطع کارشناسی ، کارشناسی و دکتری پیام نور را کنید.

لیست ارائه دروس و منابع درسی مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور در سال تحصیلی 95-94 در ادامه همین مطلب برای دانلود ارائه شده است.

لیست ارائه دروس پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور

لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور

لیستی که برای دانشجویان کارشناسی به صورت ۸ ترمه و برای دانشجویان ارشد ۳ تا ۵ ترمه ارائه می شود را لیست ارائه دروس می گویند در واقع همان واحدهایی می باشد که دانشجو در طول دوران تحصیل باید بگذراند.و به نوعی یک برنامه ریزی جامع درسی توسط خود دانشگاه برای دانشجو که به عنوان راهنما ارائه شده است و به دانشجو می گوید که بهتر است در هر ترم چه دروسی را انتخاب کند. نکته مهم در این لیست پیش نیاز همنیاز های مشخص شده برای هر درس می باشد که دانشجو ملزم به رعایت آنها می باشد یعنی حتما باید رعایت کنید. از نکات قابل ذکر دیگر اینکه ممکن است این لیست هر ترم عوض شود آخرین لیست ارائه دروس را می توانید در همین سایت از ستون سمت راست قسمت دسترسی سریع دریافت کنید.

لیست منابع پیام نور

یکی از مهمترین مواردی که دانشجو در کل دوران تحصیل با آن روبرو می باشد لیست منابع می باشد در این لیست دقیقا مشخص شده است که برای هر درسی که انتخاب کرده اید چه کتابی را باید مطالعه کنید حتی حذفیات نیز در این لیست نوشته شده است اما یک نکته مهم درباره لیست منابع نوع امتحان هر درس است ! یعنی تستی یا تشریحی بودن هر درسی نیز در لیست منابع مشخص شده است پس ملاک امتحان پایانی اینکه از چه کتابی و چه فصل هایی و تستی یا تشریحی بودن آن در لیست منابع مشخص شده است. لیست منابع نیز ممکن است هر ترم عوض شود ! آخرین لیست منابع را می توانید در همین سایت از ستون سمت راست قسمت دسترسی سریع دریافت کنید.

بخش ادبیات و زبانهای خارجی 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش ادبیات وزبانهای خارجه سال تحصیلی 95-94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122511 آموزش زبان انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121351 آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121230 زبان شناسی همگانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121340 زبان و ادبیات فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودی های سال 93و قبل و فراگیر نوبت 15) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (مخصوص ورودی های سال 94به غیر از فراگیر نوبت 15 ) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121229 زبان وادبیات انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123013 زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121341 زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121344 زبان وادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی(فارسی – عربی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121343 زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121346 زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121345 زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش الهیات وعلوم اسلامی سال تحصیلی95-94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122047 اخلاق (اخلاق اسلامی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122045 اخلاق (فلسفه اخلاق) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122040 الهیات- علوم قرآن و حدیث برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122050 الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122030 الهیات- فلسفه و کلام اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122911 تاریخ تشیع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122330 حقوق بین الملل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122332 حقوق جزا و جرم شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122333 حقوق خصوصی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122041 نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121910 فلسفه وکلام اسلامی- فلسفه اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122029 فلسفه وحکمت اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122028 الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش علمی علوم اجتماعی ۹۴-۹۳

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم اجتماعی سال تحصیلی 95-94

کد رشته عنوان رشته ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122913 تاریخ – تاریخ ایران اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122917 تاریخ – تاریخ اسلام برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121637 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121639 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121638 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122710 جامعه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123114 علوم سیاسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171213 مدیریت رسانه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121643 جغرافیابرنامه ریزی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121620 جغرافیابرنامه ریزی روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121655 جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – آمایش شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121635 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121636 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری – بهسازی و نوسازی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121631 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – اقتصادفضا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121629 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – سازماندهی مناطق عشایری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدارروستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121632 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی کالبدی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121619 جغرافیا سیاسی – فضای شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121656 ژئومورفولوژی – برنامه ریزی محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش علمی علوم پایه 95-94

کد رشته

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم پایه سال تحصیلی 95-94

عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111711 آمار ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111149 آموزش ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111150 ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111190 ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111160 ریاضی محض (آنالیز) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111170 ریاضی محض (جبر) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111180 ریاضی محض (هندسه) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111148 ریاضی محض- زمینه گرافت و ترکیبات جبری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111646 زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111647 زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111652 زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی(مخصوص ورودی های 93به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111642 زمین شناسی-پترولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111643 زمین شناسی (اقتصادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111641 زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111648 زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111649 زمین شناسی-تکتونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111650 زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111650 زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)(مخصوص ورودی سال 94 و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111651 زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111612 زمین شناسی – زمین شیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111244 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111245 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111243 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111248 زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111248 زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی(مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111246 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111246 زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی (مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111247 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111221 زیست شناسی – علوم جانوری گرایش باف شناسی و جنین شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111270 زیست شناسی (بیوشیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111260 زیست شناسی (علوم جانوری) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111250 زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111249 زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111222 زیست فناوری میکروبی(مخصوص ورودی 95-94 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111242 زیست شناسی-ژنتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111238 زیست شناسی گرایش بیوفیزیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111470 شیمی(شیمی آلی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111460 شیمی(شیمی تجزیه) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111480 شیمی(شیمی فیزیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111490 شیمی(شیمی معدنی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111411 فیتوشیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111333 فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111334 فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111336 فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111332 فیزیک (زمینه حالت جامد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111339 فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111335 فیزیک(زمینه هسته ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111329 فیزیک نجومی ( ورودی 93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم تربیتی وروانشناسی سال تحصیلی95-94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121527 آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
124011 آموزش محیط زیست برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121161 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121162 تحقیقات آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121520 تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121538 تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121536 تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121537 تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121511 رفتارحرکتی- رشدحرکتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121720 روانشناسی عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122426 علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122419 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122412 علم سنجی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122425 علم اطلاعات ودانش شناسی

(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121150 علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121160 علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122423 علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121528 فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121529 فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121174 مدیریت آموزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121523 مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121524 مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121522 مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121525 مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121539 مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121526 مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121719 روانشناسی بالینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121714 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121718 روانشناسی تربیتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121711 روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121149 آموزش و بهسازی منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121113 مشاوره و راهنمایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121114 مشاوره گرایش مشاوره خانواده برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش علمی علوم کشاورزی 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش علوم کشاورزی سال تحصیلی 95-94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141129 مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141115 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141210 مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141128 مهندسی کشاورزی- زراعت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141112 مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141111 مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141110 مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141116 مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141117 مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141118 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141311 مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141312 مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن) وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

بخش فنی و مهندسی 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش فنی و مهندسی سال تحصیلی 95 – 94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131918 مهندسی برق- الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131915 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131916 مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131711 مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131717 مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131719 مهندسی شیمی – محیط زیست برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131721 مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131722 مهندسی شیمی – پلیمر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131723 مهندسی شیمی – صنایع غذایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131411 مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131413 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131414 مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112212 مهندسی صنایع- صنایع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131410 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران – راه وترابری
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران – راه و ترابری
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131320 مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131310 مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی(مخصوص ورودی قبل از 94-93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت(مخصوص ورودی قبل از 94-93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131010 مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132214 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی قبل از 93-92)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی93-92 وبعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی 94 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131508 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131509 مهندسی مکانیک- ساخت وتولید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131321 مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی(مخصوص ورودی93 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131322 مهندسی عمران- ژئوتکنیک
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132110 مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (ورودی 94 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش علمی مدیریت و اقتصاد 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری سال تحصیلی 95-94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121847 MBAمدیریت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122122 اقتصاد اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122122 اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودی 95-94 و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121412 حسابداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121412 حسابداری (مخصوص ورودی 95-94 وبعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122111 علوم اقتصادی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121854 مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121853 مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121846 مدیریت اجرایی (مخصوص ورودی نیمسال دوم 93-92 و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121840 مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121839 مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121838 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121826 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121827 مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی(مخصوص ورودی 94-95 – آزمون سراسری) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121830 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121850 مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121851 مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121858 مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121857 مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
151111 مدیریت فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121813 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121811 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121814 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121812 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121859 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121817 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش استراتژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121818 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش بازاریابی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121821 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121822 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121824 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121819 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کارآفرینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121823 مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121827 مدیریت امور شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121815 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121816 کارآفرینی گرایش آموزش عالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 

بخش هنر و معماری 95-94

توجه : کد درس ها در فایل برنامه ارائه دروس می باشد که باید دانلود شود

بخش هنر ومعماری سال تحصیلی 95 -94

کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212 پژوهش هنر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181410 مهندسی معماری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311 طراحی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

..:: مطالب سایت را در کانال تخصصی تلگرام ما دنبال نمایید ::..

برای اطلاع از خبرها و نکات مهم قبولی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر می توانید از طریق عضویت در ربات و کانال تلگرام همیشه آنلاین به خبرها در گوشی خود دسترسی سریع داشته باشید

آدرس ربات : https://telegram.me/hamisheonline_bot

آدرس کانال : https://telegram.me/payamnur

پشتیبانی و مشاوره از طریق تلگرام

لیست منابع و ارائه دروس لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور : لیست ارائه دروس و منابع درس مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور را دانلود کنید.

ارسال مطلب به : ياهو مسنجر بالاترين فيس بوک دنباله فريندفيد ارسال ايميلکلوب تويتر


مجموعه های تخصصی گروه همیشه آنلاین
All Arshad 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر نرم افزار
بسته کامل جزوات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
40b7398e modiriat ejrayi 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
d209e830 Modiriat Bazargani 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
ba24ec2d Modiriat MBA 120x120 مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت mba ام بی ای
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA ام بی ای
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
مجموعه جزوات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی
1 لوح فشرده
۶۰,۰۰۰ تومان
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر تمام رشته ها
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۲۰۰۰ تومان
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
سوالات ترمی کارشناسی ارشد پیام نور
فایل پی دی اف
هر دفترچه ۵۰۰ تومان
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
نرم افزار تندخوانی تقویت حافظه تاتات نسخه پیشرفته
1 لوح فشرده
۳۶۰۰۰۰ تومان

برای اینکه بتوانید از آخرین مطالب ( دانلود سوالات و مقالات و خبرهای پیام نور ) مطلع گردید با وارد کردن ایمیل خود عضو خبرنامه شوید

آدرس ایمیل خود را وارد نماییدتوجه داشته باشید که پس از ثبت ایمیلتان یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی جهت تکمیل ثبت نام شما در خبر نامه به ایمیل شما ارسال میگردد که باید بروی لینک ارسالی کلیک نمایید تا فرآیند ثبت نام شما در خبر نامه تکمیل گردد

پاسخ15به “لیست منابع و ارائه دروس نیمسال اول 95-94 پیام نور”

 1. h گفت:

  تفاوت دانشجوی آموزش محور با پژوهش محور چیست؟آیا انتخاب یکی از آن ها با اختیار ماست یا دانشگاه؟

 2. h گفت:

  1معدل کل کارشناسی ارشد حداقل چند قابل قبوله؟
  2روان شناسی عمومی وروان شناسی اسلامی رو چه شهرهایی دارند؟
  3امکان ادامه تحصیل برای روان شناسی اسلامی در مقطع دکترا هست؟
  رشته روان شناسی اسلامی از چه سالی اومده؟
  5آیا پایان نامه برا روان شناسی عمومی اجباریه؟
  برا روان شناسی اسلامی چه؟
  ببخشید از این همه حجم پرسش و حوصله ی شما

  • مدیر سایت گفت:

   باید حداقل 12 را بیارید تا مشروط نشوید
   برای اطلاع از شهرها به دفترچه ارشد فراگیر مراجعه نمایید
   اطلاعی ندارم که مقطع دکتری دارد یا خیر باید به دفترچه آزمون دکتری مراجعه کنید
   در فراگیر 2 دوره هست تقریبا یکسال
   پایان نام به شیوه ای که قبول می شوید بستگی داره می تونید فقط آموزش محور شرکت کنید که بدون پایان نامه باشد
   برای اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس برید و پرسش و پاسخ ها رو مطالعه نمایید
   http://pasokh.hamisheonline.com

 3. h گفت:

  آیا ترم دوم که دانشجو میشیم( برا ارشد) هم باید زیر ده نمره نداشته باشیم؟

  • مدیر سایت گفت:

   در مقطع ارشد نباید نمره زیر 12 داشته باشید نه نمره 10 !!! چون نمره قبولی برای تمام دروس حداقل 12 هست

 4. حسین گفت:

  می خواستم سوالات تالیفی فرایند خط مشی گذاری الوانی و فتاح شریف زاده رو دانلود کنم میشه راهنمایی کنید

  • مدیر سایت گفت:

   سوالات تالیفی در بسته آمادگی ارشد فراگیر مدیریت دولتی موجود است

 5. hadiii گفت:

  سلام آیا در ارشد فراگیر مهمان دایم وجود داره وشرایطش چه طور هست؟ با تشکر

  • مدیر سایت گفت:

   شرایط مهمان در سایت هست و برای تمام دانشجویان چه سراسری و چه فراگیر امکان پذیره

 6. علیرضا گفت:

  با سلام و تشکر از سایت بسیار مفیدتان
  دو سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید
  درس فرایند خط مشی گذاری در ارشد مدیریت دولتی دارای دو منبع انگلیسی است .می خواستم بدانم سوالهای امتحان فارسی است یا انگلیسی؟
  و اگر سوالها به زبان فارسی است اگر فقط ترجمه متن را بخوانیم از پس سوالات بر می اییم یا خیر؟
  دوم اینکه در نظامهای تطبیقی دو فصل از کتاب سلیمان ایران زاده معرفی شده ایا جایی هست که این دو فصل را دانلود کنیم و کتاب را نخریم ؟
  متشکرم

  • مدیر سایت گفت:

   سوالات فارسی هستند و باید ترجمه رو مطالعه نمایید کافیه
   در مورد منبع بعدی اطلاعایی ندارم

 7. roghiyeh گفت:

  سلام ازمون ارشد فراگیر پیام نور کی شروع میشه؟

  • مدیر سایت گفت:

   امسال آزمون مجدد نداره چون برگزار شده
   ثبت نام دور بعدی در دی ماه و آزمون آن در اردیبهشت سال بعد می باشد ( البته اگر تغییری نکند = اگر تغییر کند از این تاریخ بع بعد خواهد بود نه زودتر )
     آخرین بروزرسانی : جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
CLOSE
CLOSE